Classificació dels triangles

Els triangles els podem classificar en funció de la mida dels seus costats en:

tipus-de-triangles-png

  • Equilàter: Tots tres costats iguals.
  • Isòsceles: Dos costats iguals.
  • Escalè: Cap costat igual.

També els podem classificar per la mida dels seus angles en:

IMG41

  • Acutangle: Tots els seus angles són aguts.
  • Rectangle: Té un angle recte.
  • Obtusangle: Té un angle obtús.

 

Com a plantilla de repàs tens aquesta taula:

triangles

 

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=E2YWwy5G7A0[/youtube]