Àrees d’un polígon regular

L’àrea d’un polígon regular és igual al producte del seu perímetre per la seva apotema dividit entre 2.

pentagono_apotema

Àrea del pentàgon=(10×5)x8/2 = 50×8/2=400/2=200cm2

gra_155

 

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=PnWjIgxocqw[/youtube]