Àrea del rectangle i del quadrat

L’àrea d’un rectangle és igual al producte de la seva base per la seva altura.

Àrea del rectangle = b x h

rectangle

poligono

7cm x 4cm = 28cm2

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=H-G_djHPbeg[/youtube]


L’àrea d’un quadrat és igual al seu costat elevat al quadrat.

c x c = c2

area cuadrado

areasdegeometria36

5cm x 5cm = 52 = 25cm2

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=hNKFAQT1oK4[/youtube]