Angle pla

És un angle de 180º, és a dir, dues vegades un angle recte: 90º+90º. Amb l’escaire i el cartabó et pots ajudar ràpidament amb el seu angle recte per saber si ho és.

anglepla