11.- Estudi creatiu en investigació psicosocial.-

La meva investigació psicosocial es centra en dos camps, el professional i en el voluntariat social.

El programa es denomina PAIprecs i forma part del grup GRAPS (Grup de Recerca en l’Assessorament Psicopedagògic i Social sistèmic competencial). PAIprecs significa Planificació d’Actuacions Immediates amb la pràctica reflexiva estratègica col.lectiva social sistèmica competencial.

En l’àmbit professional el denominem EAPS i en l’àmbit de voluntariat social COAS.

En l’àmbit professional el curs 2009-10 EAPS consistirà en dur a terme en la búsqueda de l’optimització de la intervenció en les Estratègies en l’Assessorament Psicopedagògic Social sistèmic competencial des del rol del psicopedagog (EAP) del Servei Educatiu de Zona.

Tot considerant el pla del SEZ, el pla de l’EAP corresponent tot considerant les instruccions de l’inici de curs 2009-10, planificar una intervenció el més òptima possible combinant Espais d’intercanvi i acords, Actuacions conjuntes en avaluació i en el disseny de jocs competencials, Proves psicopedagògiques com tests, proves de valoració intel.lectual i d’interacció social, etc. , Sistèmic competencial (implicant a tot l’equip docent de l’alumne i la complicitat de la família. En aquest aspecte caldrà considerar la formació permanent rebuda ( amb reconeixement oficial o sense de les administracions públiques que tingui per objectiu EAPS) com la formació impartida en el Departament d’Educació.

Més informació EAPS  http://blocs.xtec.cat/eaps

En l’àmbit del voluntariat social, COAS (cooperació, organització, aspiració social) on entra tot el camp d’actuació en conferències públiques en general, tallers a les famílies, cursos CPM, Cursos J (joves), programes de ràdio, actuacions pro la justícia a nivell personal ( 1 persona) i en petits grups. 2, 3 persones). En aquest apartat també caldrà considerar la participació cooperant o activa en formació permanent qualificada (cursos de personal jutge).

En el tercer camp tenim les actuacions liles dins de la formació en l’escola de pares i mares de la FAPAC i de la Fundació Catalana de l’Esplai.

En les actuacions verda i lila es troben en aquest present bloc:

http://blocs.xtec.cat/ferrancrea/