FERRAN©®e@

Primer estudi creatiu solidari de sociopsicopedagogia cooperant

© Copyright Josep Maria Ferran i Torrent      Tarragona      2008

Bloc per a donar-se a conèixer i mostrar garanties de les actuacions fetes (FULL DE SERVEIS), a més per tant exposar el currículum de J.M. Ferran com a candidat o promotor de projectes a concurs de mèrits d’aplicació educativa i escolar així com del propi entorn. I a la vegada com a disponible en l’exercici professional.

Més informació:

jferran3@gmail.com                      Tel. Núm. 619 79 39 69      977 22 32 68

Deixa un comentari