03.-Escric: els pensaments, les notes científiques i els nostres viatges creatius cooperants.

Com a membre Facebook amb grups de treball vol i d’oci a nom meu i com a CERADAI

Com a blocaire:

1.- PENSAMENTS globals

http://blocs.xtec.cat/canvimentalglobal/

2.- CONTES sobre els nostres viatges a la imaginació

http://blocs.xtec.cat/viatgessp2/

ASSAIG científic sobre l’estudi de les decisions i de la gramatica de la llibertat.-

http://blocs.xtec.cat/decisiologia/

 

© Copyright by Josep Maria Ferran i Torrent. Reservats tots els drets.