12.- No ens enganyem!

L’objectiu central del meu projecte d’investigació psicosocial és el sistèmic competencial de la cooperació.

No es pot entendre el món del segle XXI sense la cooperació en tots els aspectes, no ens enganyem; la cooperació és el repte més delicat i complexe, més difícil que el professorat pateix.

Però a la vegada és una ocasió única dins del marc legal, curricular i de gestió d’autonomia de centres com és l’actual.

L’educació del segle XXI és cooperativa o no és educació.

L’educació cooperativa competencial té com a variables la comunicació digital i oral i la creativitat, aquesta en primera instància.

Per això neix aquest estudi creatiu, per això hem treballat voluntàriament en CERADAI més de 20 anys, per això he participat com a mínim en 20 associacions en els darrers 20 anys.

Per dur a terme aquest repte de la cooperació precisarem cinc eines:

1.- L’organitzativa CERADAI, 2.- El programa  EDUcre@, 3.- El pla estratègic  EDUcert, 4.- La d’anuncis i notícies ANIMS, 5.- La del reclam de cooperants BUSCO i 6.- Finalment l’observatori del context, de l’entorn i dels resultats 4 ULLS  o^o o^o

1.- L’ORGANITZACIÓ

http://blocs.xtec.cat/ceradai

2.- El programa fomentador de la creativitat

http://blocs.xtec.cat/educrea

3.- El pla estratègic

http://blocs.xtec.cat/educert

4.- L’agenda de notícies

http://blocs.xtec.cat/anims

5.- L’agenda de reclams

http://blocs.xtec.cat/busco

6.- L’observatori

http://blocs.xtec.cat/4ulls

L’agenda d’avaluació

A més de la implicació personal i professional

PERSONAL

http://blocs.xtec.cat/ferrancrea i http://blocs.xtec.cat/jferran3

PROFESSIONAL

http://blocs.xtec.cat/eaps