Monthly Archives: març 2009

Reunió sr. Fortuny

RESUM DE LA REUNIÓ DE LES AMPES DE MOLINS DE REI AMB EL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS EDUCATIUS DE 25/03/2009

 

ASSISTENTS: Camil Fortuny i Montserrat Fanés (Departament d’Educació)

Gemma Caminal (Ferran Agulló), Rosalia Faus (IES Bernat), Cristina Vila (Estel), Ferran Cuello (Sínies) i Xavier Oliva (Castell Ciuró)

 

1. – Intervé en primer lloc el Sr Fortuny, que explica a les ampes que és el primer cop que un càrrec del Departament es reuneix amb les AMPES de una vila. El fet que ho ha determinat segons ell, és que la carta de les AMPES venia acompanyada del certificat del CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL i també que es tracti de una petició conjunta de totes les ampes.

2.- Diversos cops dins de la reunió va definir els límits que han de tenir els debats i discussions. Aquest límits haurien de ser la comissió de planificació i els participants haurien de ser el Consell Escolar Municipal (on hi ha les pares representats), l’Ajuntament, els Centres i els Serveis Territorials del Baix Llobregat.

3.- Pren la paraula en Xavier Oliva i intenta explicar els fet que han dut a fer el manifest de les Ampes incidint el els aspectes que ja sabem de la reculada de la planificació acordada, entre l’Ajuntament, els Centres i el mateix Departament. Expliquem al Director els problemes que mes ens amoïnen, que són: les obres dels Ceips Ferran Agulló, Castell Ciuró i Estel i la planificació a futur de la secundària a Molins.

4. – Intervé en contestació el Sr Fortuny, explicant la situació general de Catalunya, per tal de Justificar el criteri de les inversions. En aquest punt el sr. Fortuny puntualitza les qüestions següents en referència a Molins de Rei:

  1. La situació de Molins de Rei, no es especialment preocupant per al Departament.
  2. La situació a poblacions com Badalona, Santa Coloma de Gramanet, i Terrassa per exemple han portat al Departament a prioritzar la inversió en aquests Municipis.
  3. Les obres del CEIP Castell Ciuró no han estat considerades de Prioritat 1
  4. (Prioritat 1 segons el Departament, és un dels 3 supòsits següents: creació de places per escolarització, substitució de mòduls prefabricats en escoles en creixement i inversions en seguretat)

    5. – Continua la intervenció del Sr. Fortuny en el sentit de explicar el casos particulars de cada petició en els centres de Molins:

  5. Les obres de ampliació del Ferran Agulló, seran de inici Imminent. Sembla que falta algun tràmit relacionat amb la Llicencia Ambiental que impedeix obtenir la llicencia d’obres majors. En qualsevol cas les obres estaran disponibles per al curs 2010-11.
  6. Respecte a les obres de ampliació del Ceip Castell Ciuró, ens va dir que en un 99,9% estarien enllestides i en disposició de ser usades al final de l’estiu del 2010 i per tant disponibles el mateix curs 2010-11
  7. Respecte de les obres de adequació del Ceip Estel, en va dir que tampoc no són de prioritat 1, i que s’hauria d’intentar dividir la inversió en anualitats, perquè es pogués fer amb el pressupost de SSTT Baix Llobregat. Em va semblar que és la qüestió mes difícil de solventar.

6. – Es produeixen intervencions de tots els assistents debatent diversos aspectes i aportants arguments en relació a la qualitat del ensenyament, els compromisos previs, el neguit del pares i la planificació a futur.

En aquest punt intervé en Ferran Cuello, en el sentit de intentar una solució d’emergència per al proper setembre en forma de mòdul prefabricat que evites que obrir un nou P3 a les Sínies. El director general ens explica que no es que no tinguin diners per fer els mòduls, sinó que la política del departament és no posar mòduls, en les escoles que s’han ampliar. El director insisteix en el les obres d’ampliació del Castell Ciuró es faran l’estiu vinent, i per tant que la situació de un P3 més a les Sínies, serà només per aquest curs.

En el sentit de no comprometre el projecte del CEIP les Sínies, la Sra. Fanés va insistir en que la classe de P3 ocupa el espai lliure de l’escola que no te destí concret i que aquest espai el tenen totes les escoles de nova creació i que es fa pensant en poder dotar a les escoles de la flexibilitat que permet puntualment acollir mes nens.

Amb tot els responsables d’Educació, van apuntar altres solucions com reconduir aquets nous alumnes a un altre escola en els cursos vinents, encara que tothom valora que un cop els nens van a una escola ja la perceben com a seva. En tot cas cal treballar-ho.

 

7. – Recondueixo el debat cap a la secundària, que les ampes considerem un problema fonamental i molt important.

Respecte a la secundària, ens va dir que per garantir una oferta de batxillerat potent, cal dotar als instituts de 4 o 5 línies de ESO i que de moment aquesta era la proposta del Departament.

En aquest punt la Rosalia Faus va intervenir diverses vegades i de forma clara i insistent en el sentit de deixar ben clar que els pares no volem que els centres quedin dividits en dos seus. Surten sobre la taula diverses propostes alternatives als centres IES de 5/3, com ara la creació de un centre de secundària o la creació de un centre 3/16, per intentar no massificar els IES. El compromís del Director general ha esta de no tancar cap solució i seguir-ne parlant amb tots els afectats dins del marc de la comissió de planificació.

8. – Hi ha més debat, però no hi ha noves idees. Acabem la reunió prop de les 6 de la tarda.

 

 

 

 

Molins de Rei a 25 de març de 2009

 

Recollida de signatures

Des d’avui i fins el proper divendres 3 d’abril, a la consergeria del centre hi ha els fulls per signar el manifest acordat per les AMPA dels centres d’ensenyament públic i el Consell Escolar Municipal, per demanar al Departament d’Educació que compleixi amb els compromisos de planificació d’infraestructures escolars acordades.

Podeu passar a signar dins l’horari escolar.

 

Atentament,

l’AMPA

Menjador 18/3/09

Hola famílies:

Mentres estem acabant de preparar el contingut de la nostra pàgina (que està dins de l’AMPA i que podreu entrar-hi a través de la barra lateral de la dreta) us deixem unes instantànies de com dinaven ahir al 1r torn (educació infantil) i els tallers dels més grans.

 

 

Fins aviat,

Equip de monitors/es

Reunió Ampa 2

Benvolgudes famílies:

En la informació anterior us comentàvem les accions per millorar l’educació de la nostra Vila. Ja hem obtingut una resposta, la de l’Alcalde de Molins de Rei. Igualment també us volem comunicar l’adhesió del Consell Escolar Municipal al manifest presentat. El mateix document es farà arribar als representants de tots els grups polítics del Parlament de Catalunya així com al President de FAPAC (federació d’associacions de pares i mares de Catalunya).

resposta-sr-alcalde.jpg

Per seguir pressionant a l’administració competent, estem inciant un procés de recollida de signatures a nivell municipal. Cada família podrà firmar a favor del manifest al mateix centre. En breu posarem la informació corresponent.

Aprofintem l’avinentesa per fer-vos arribar el resum de la reunió d’AMPAs d’ahir.

Belvolguts companys i companyes,

 

Us faig arribar un breu resum dels acords que vam assolir a la reunió d’AMPES que va tenir lloc ahir dilluns al CEIP La Sínia, on vam analitzar la manca de resposta per part del Departament d’Educació al manifest que li vam fer arribar el passat 5 de març.

 

-Avui mateix s’enviarà al Departament d’Educació un recordatori del manifest que li vam enviar fa gairebé dues setmanes.

-De manera immediata, redactarem una nota de premsa que s’enviarà a diversos mitjans per què sigui publicada preferiblement a partir de dilluns de la setmana que vé.

-La mateixa nota de premsa, juntament amb el manifest original, l’enviarem a la FAPAC perquè faci difusió, a través de la seva web, del problema que tenim a Molins de Rei.

-S’entrarà per registre al Parlament de Catalunya el manifest d’adhesió del Consell Escolar Municipal, i alhora es farà arribar a tots els grups parlamentaris, perquè tinguin constància de la nostra problemàtica i de la manca de resposta del Conseller d’Educació.

-Durant aquesta setmana començarem a articular a cadascuna de les AMPES una recollida de signatures per recolzar el manifest que es va enviar al Departament. En els propers dies se us enviarà a totes les associacions un model comú de plec de signatures. Aquestes signatures es recolliran per tot el municipi durant un termini amb l’objectiu de fer-les arribar al Departament si aquest segueix sense donar-nos resposta.

-El proper dilluns 23 de març a les 16h una representació de pares i mares de les diferents escoles de Molins ens presentarem a la seu central del Departament d’Educació per demanar ser rebuts pel Conseller d’Educació i obtenir resposta a les reivindicacions del nostre manifest.

 

Convoquem una propera reunió de totes les AMPES pel dilluns 30 de març a les 21h al CEIP Ferran Agulló, on analitzarem els resultats obtinguts a través d’aquestes iniciatives i les següents passes a seguir.

 

Us anirem informant de cadascun dels moviments que fem, esperant el vostre recolzament i participació per millorar les condicions educatives dels nostres fills/es.

Cordialment,

AMPA CEIP Ferran Agulló

Vaga 19 de març (2)

Benvo lgudes famílies:

 

Com ja debeu saber, el proper dijous 19 de març s’ha convocat Vaga de mestres en contra de la nova Llei d’Educació de Catalunya (LEC).  L’equip de mestres del Ferran Agulló, després de parlar-ne com a professionals de l’educació d’aquest centre, creiem que tal i com està ara aquest projecte de llei, no és la solució dels problemes reals existents. Tot i això hem decidit no afegir-nos a aquesta convocatòria. Creiem que l’Educació dels nostres alumnes no és tan sols responsabilitat nostra i és important transmetre el malestar que genera aquesta situació i implicar a tots els sectors, en aquest cas les famílies.

 

A continuació us posem els motius de la convocatòria de Vaga:

Aquest projecte de llei ha arribat al Parlament de Catalunya sense el consens necessari de la Comunitat Educativa.

Com a professionals de l’educació, mestres i educadores d’aquest centre, tal com està ara aquest projecte llei, creiem que no és la solució pels problemes reals de l’educació.

La política educativa que està fent el Departament d’Educació manifesta una manca absoluta de planificació i sembla respondre a una sèrie d’ocurrències amb més o menys encert que es fan d’esquena als professionals de l’educació i als seus representants legals, els sindicats.

A més a més, la disminució de pressupostos pel funcionament dels centres; el dèficit acumulat de construccions escolars i manteniment dels centres educatius; la superació sistemàtica, en moltes poblacions, dels màxim nombre d’alumnat per aula; l’incompliment d’acords signats com són la dotació de personal tècnic educador per les aules de P-3 o l’aplicació de desdoblaments als centres de secundària… Totes elles són una mostra d’una actuació profundament erràtica del conseller Maragall.

La proposta d’implantar les hores extres en els centres educatius ha estat l’última de les provocacions. Aquesta mesura va contra la creació d’ocupació, provoca la reducció del nombre de mestres a les escoles, no respecta els acords de reducció de l’horari lectiu del professorat i sobretot, afecta a la qualitat de l’educació.

Com a resposta a aquesta situació TOTS els sindicats representats a la mesa de negociació van acordar una sèrie de mesures per a fer pressió i demanar un canvi de línia, cosa que, de moment, no s’ha aconseguit. I una d’aquestes mesures ha estat la convocatòria de vaga .

Estem segurs que si aconseguim les reivindicacions plantejades, redundaran en benefici de l’educació pública i de qualitat que tots defensem.

 

Molins de Rei a 16 de març de 2009