Daily Archives: 30 març 2009

Reunió sr. Fortuny

RESUM DE LA REUNIÓ DE LES AMPES DE MOLINS DE REI AMB EL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS EDUCATIUS DE 25/03/2009

 

ASSISTENTS: Camil Fortuny i Montserrat Fanés (Departament d’Educació)

Gemma Caminal (Ferran Agulló), Rosalia Faus (IES Bernat), Cristina Vila (Estel), Ferran Cuello (Sínies) i Xavier Oliva (Castell Ciuró)

 

1. – Intervé en primer lloc el Sr Fortuny, que explica a les ampes que és el primer cop que un càrrec del Departament es reuneix amb les AMPES de una vila. El fet que ho ha determinat segons ell, és que la carta de les AMPES venia acompanyada del certificat del CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL i també que es tracti de una petició conjunta de totes les ampes.

2.- Diversos cops dins de la reunió va definir els límits que han de tenir els debats i discussions. Aquest límits haurien de ser la comissió de planificació i els participants haurien de ser el Consell Escolar Municipal (on hi ha les pares representats), l’Ajuntament, els Centres i els Serveis Territorials del Baix Llobregat.

3.- Pren la paraula en Xavier Oliva i intenta explicar els fet que han dut a fer el manifest de les Ampes incidint el els aspectes que ja sabem de la reculada de la planificació acordada, entre l’Ajuntament, els Centres i el mateix Departament. Expliquem al Director els problemes que mes ens amoïnen, que són: les obres dels Ceips Ferran Agulló, Castell Ciuró i Estel i la planificació a futur de la secundària a Molins.

4. – Intervé en contestació el Sr Fortuny, explicant la situació general de Catalunya, per tal de Justificar el criteri de les inversions. En aquest punt el sr. Fortuny puntualitza les qüestions següents en referència a Molins de Rei:

  1. La situació de Molins de Rei, no es especialment preocupant per al Departament.
  2. La situació a poblacions com Badalona, Santa Coloma de Gramanet, i Terrassa per exemple han portat al Departament a prioritzar la inversió en aquests Municipis.
  3. Les obres del CEIP Castell Ciuró no han estat considerades de Prioritat 1
  4. (Prioritat 1 segons el Departament, és un dels 3 supòsits següents: creació de places per escolarització, substitució de mòduls prefabricats en escoles en creixement i inversions en seguretat)

    5. – Continua la intervenció del Sr. Fortuny en el sentit de explicar el casos particulars de cada petició en els centres de Molins:

  5. Les obres de ampliació del Ferran Agulló, seran de inici Imminent. Sembla que falta algun tràmit relacionat amb la Llicencia Ambiental que impedeix obtenir la llicencia d’obres majors. En qualsevol cas les obres estaran disponibles per al curs 2010-11.
  6. Respecte a les obres de ampliació del Ceip Castell Ciuró, ens va dir que en un 99,9% estarien enllestides i en disposició de ser usades al final de l’estiu del 2010 i per tant disponibles el mateix curs 2010-11
  7. Respecte de les obres de adequació del Ceip Estel, en va dir que tampoc no són de prioritat 1, i que s’hauria d’intentar dividir la inversió en anualitats, perquè es pogués fer amb el pressupost de SSTT Baix Llobregat. Em va semblar que és la qüestió mes difícil de solventar.

6. – Es produeixen intervencions de tots els assistents debatent diversos aspectes i aportants arguments en relació a la qualitat del ensenyament, els compromisos previs, el neguit del pares i la planificació a futur.

En aquest punt intervé en Ferran Cuello, en el sentit de intentar una solució d’emergència per al proper setembre en forma de mòdul prefabricat que evites que obrir un nou P3 a les Sínies. El director general ens explica que no es que no tinguin diners per fer els mòduls, sinó que la política del departament és no posar mòduls, en les escoles que s’han ampliar. El director insisteix en el les obres d’ampliació del Castell Ciuró es faran l’estiu vinent, i per tant que la situació de un P3 més a les Sínies, serà només per aquest curs.

En el sentit de no comprometre el projecte del CEIP les Sínies, la Sra. Fanés va insistir en que la classe de P3 ocupa el espai lliure de l’escola que no te destí concret i que aquest espai el tenen totes les escoles de nova creació i que es fa pensant en poder dotar a les escoles de la flexibilitat que permet puntualment acollir mes nens.

Amb tot els responsables d’Educació, van apuntar altres solucions com reconduir aquets nous alumnes a un altre escola en els cursos vinents, encara que tothom valora que un cop els nens van a una escola ja la perceben com a seva. En tot cas cal treballar-ho.

 

7. – Recondueixo el debat cap a la secundària, que les ampes considerem un problema fonamental i molt important.

Respecte a la secundària, ens va dir que per garantir una oferta de batxillerat potent, cal dotar als instituts de 4 o 5 línies de ESO i que de moment aquesta era la proposta del Departament.

En aquest punt la Rosalia Faus va intervenir diverses vegades i de forma clara i insistent en el sentit de deixar ben clar que els pares no volem que els centres quedin dividits en dos seus. Surten sobre la taula diverses propostes alternatives als centres IES de 5/3, com ara la creació de un centre de secundària o la creació de un centre 3/16, per intentar no massificar els IES. El compromís del Director general ha esta de no tancar cap solució i seguir-ne parlant amb tots els afectats dins del marc de la comissió de planificació.

8. – Hi ha més debat, però no hi ha noves idees. Acabem la reunió prop de les 6 de la tarda.

 

 

 

 

Molins de Rei a 25 de març de 2009