Daily Archives: 16 març 2009

Vaga 19 de març (2)

Benvo lgudes famílies:

 

Com ja debeu saber, el proper dijous 19 de març s’ha convocat Vaga de mestres en contra de la nova Llei d’Educació de Catalunya (LEC).  L’equip de mestres del Ferran Agulló, després de parlar-ne com a professionals de l’educació d’aquest centre, creiem que tal i com està ara aquest projecte de llei, no és la solució dels problemes reals existents. Tot i això hem decidit no afegir-nos a aquesta convocatòria. Creiem que l’Educació dels nostres alumnes no és tan sols responsabilitat nostra i és important transmetre el malestar que genera aquesta situació i implicar a tots els sectors, en aquest cas les famílies.

 

A continuació us posem els motius de la convocatòria de Vaga:

Aquest projecte de llei ha arribat al Parlament de Catalunya sense el consens necessari de la Comunitat Educativa.

Com a professionals de l’educació, mestres i educadores d’aquest centre, tal com està ara aquest projecte llei, creiem que no és la solució pels problemes reals de l’educació.

La política educativa que està fent el Departament d’Educació manifesta una manca absoluta de planificació i sembla respondre a una sèrie d’ocurrències amb més o menys encert que es fan d’esquena als professionals de l’educació i als seus representants legals, els sindicats.

A més a més, la disminució de pressupostos pel funcionament dels centres; el dèficit acumulat de construccions escolars i manteniment dels centres educatius; la superació sistemàtica, en moltes poblacions, dels màxim nombre d’alumnat per aula; l’incompliment d’acords signats com són la dotació de personal tècnic educador per les aules de P-3 o l’aplicació de desdoblaments als centres de secundària… Totes elles són una mostra d’una actuació profundament erràtica del conseller Maragall.

La proposta d’implantar les hores extres en els centres educatius ha estat l’última de les provocacions. Aquesta mesura va contra la creació d’ocupació, provoca la reducció del nombre de mestres a les escoles, no respecta els acords de reducció de l’horari lectiu del professorat i sobretot, afecta a la qualitat de l’educació.

Com a resposta a aquesta situació TOTS els sindicats representats a la mesa de negociació van acordar una sèrie de mesures per a fer pressió i demanar un canvi de línia, cosa que, de moment, no s’ha aconseguit. I una d’aquestes mesures ha estat la convocatòria de vaga .

Estem segurs que si aconseguim les reivindicacions plantejades, redundaran en benefici de l’educació pública i de qualitat que tots defensem.

 

Molins de Rei a 16 de març de 2009