Tag Archives: Consell Escolar

Ja tenim logo

Benvolgudes famílies:

Avui el matí el jurat s’ha reunit i ha valorat les diferents opcions presentades per alumnes, pares, mares i mestres de l’Escola. Finalment s’ha optat per la següent, dissenyada per Xavi Obiols i Isa trujillo, mestres del centre. Moltes gràcies a tots i a totes les participants.

signatura8color

Aprovació Nom a l’Ajuntament

Benvolgudes famílies:

En el Ple de l’Ajuntament d’avui 23 de febrer de 2011 s’ha presentat la proposta de canvi de denominació del nostre centre. Un cop explicada la proposta per part de la Regidora d’Educació, les diferents forces polítiques del Consistori han intervingut, recolzant la proposta i alavant el procés dut a terme.

Finalment s’han sut a terme les votacions i la proposta ha estat aprovada per unanimitat. Aquest fet era indispensable per poder seguir amb la tramitació al Departament d’Educació, que en breu aprovarà el canvi.

El punt s’ha acabat amb la intervenció de la Directora, Montse Mouriño, fent un breu repàs per la història del centre i de com s’ha realitzat el procés, tot convidant a la festa del proper 27 de març on es presentarà la nova imatge de l’Escola.

Moltes felicitats!

Bases Nou logotip

RESULTAT VOTACIONS CANVI DE NOM
Us informem que un cop fet l’escrutini de les votacions, el nom guanyador ha estat el d’Escola Josep Maria Madorell.
BASES PEL LOGO DE L’ESCOLA
OBJECTE
• L’objecte del concurs és seleccionar el logotip que representi la nostra escola amb el nou nom.
PARTICIPANTS
• Poden optar a aquest concurs tots els alumnes, pares, mares, tutors/es legals, personal docent i no docent del centre..
NORMES
• El logotip ha de tenir un símbol representatiu relacionat amb el nom i ha d’incloure la llegenda “Escola Josep Maria Madorell” i “Molins de Rei”
• Els dissenys es poden elaborar en qualsevol estil o tècnica que permeti la fotoreproducció i la impressió en dos colors.
• Els logotips hauran de ser ideats i presentats en qualsevol color, excloent-hi els daurats i els platejats, així com els fluorescents, relleus o volums enganxats.
• Seria convenient presentar una versió en blanc i negre, a l’efecte de reproduccions en diaris, fotocòpies, etc. Si és un treball realitzat amb ordenador, caldrà lliurar una còpia en suport informàtic.
• La proposta, amb les dues versions, una a dues tintes i l’altra en blanc i negre (to continu) s’haurà de presentar en un DINA 4.
• Les obres només s’identificaran amb pseudònim escrit al darrera,
El logotip guanyador quedarà en poder de l’Escola, la qual es reserva tots els drets de reproducció, ús i divulgació com a logotip i imatge de l’Escola.
• L’organització es reserva el dret de modificar, només parcialment, l’obra guanyadora.
• L’autor acompanyarà cada obra presentada juntament amb un sobre tancat on hi farà constar el nom i cognoms i el telèfon. A l’exterior del sobre hi constarà “Concurs del logo”. A més, farà constar un pseudònim al sobre i també darrera de la proposta. Les propostes que no compleixin aquests requisits quedaran automàticament desqualificades.
• Els autors/es podran signar les seves obres una vegada conegut el veredicte del jurat.
• L’autor/a es compromet, si s’escau, a fer les adaptacions que calguin.
TERMINI
• S’han de presentar dins d’un sobre tancat abans del 4 de març, de dilluns a divendres de les 9:00h a les 17:00h a l’Escola.
• El logotip guanyador i tots els que hagin entrat a concurs, podran seran exposats. Els originals s’hauran de retirar en un termini màxim de 10 dies una vegada finalitzada l’exposició, de dilluns a divendres, de les 9:00h a les 17:00 hores a l’Escola. L’Escola no es fa responsable dels logotips no retirats en aquest termini i en podrà fer l’ús que estimi convenient.
• El jurat podrà declarar desert el concurs si ho estima oportú.
JURAT
• El jurat està format per un membre de l’Ajuntament, un expert, la preseidenta de l’AMPA, un pare/mare del Consell Escolar, la Directora i un mestre.
• El jurat farà una primera selecció, tot descartant els treballs que no compleixin qualsevol punt de les bases.
• El jurat es reunirà la tercera setmana de març. El veredicte es donarà a conèixer al blog de l’Escola i al taulell d’anuncis del centre.
• El veredicte del jurat, serà inapel•lable.

ALTRES DETERMINACIONS
• La participació al concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.
• L’organització té el dret de resoldre qualsevol imprevist que pugui sorgir

Canvi de nom

Benvolgudes famílies:

Un cop realitzada la jornada de votacions d’avui, el resultat ha estat el següent:

– Escola Josep Maria Madorell: 70.54 % dels vots emesos.
– Escola Carme Sala: 28.57 % dels vots emesos
– Vots nuls: 0.89 % dels vots emesos.

Per tant el Consell Escolar ha aprovat presentar en el proper Ple de l’Ajuntament el nom d’Escola Josep Maria Madorell.

Moltes gràcies per a la vostra participació.

Canvi de nom

Benvolgudes famílies:

L’Escola en els últims anys ha passat per diferents canvis. La nova ubicació de l’edifici el curs 2002/2003 va possibilitar un salt en la qualitat i disposar dels espais que necessitàvem. Posteriorment la decisió del Departament d’atorgar una segona línia al centre, i finalment l’ampliació de l’edifici i entrega d’aquest l’any 2010.

Tots aquests motius han anat modificant l’organització i funcionament de l’escola. D’aquí a poc temps gaudirem de la inauguració de l’edifici nou i per aquest motiu, com a cloenda, el Consell Escolar hem aprovat canviar el nom.

Després de diverses reunions i d’estudiar vàries opcions, finalment n’hem escollit dues. Aquestes són:

  • Escola Josep Maria Madorell: fill predilecte de la Vila. Va nèixer i morir a Molins de Rei (1923-2004). Destaquem la seva vinculació a la literatura catalana i especialment en el món infantil i juvenil. Ben coneguda és la seva creació de les Aventures d’en Massagran així com les historietes que periòdicament surtien a la revista Cavall Fort (Jep i Fidel; Pere Vidal…)
  • Escola Carme Sala: va nèixer i morir a Molins de Rei (1910-2003). Destaquem la seva vinculació amb l’eduació visual i artística, especialment com a pintora, dibuixant i il·lustradora. El fet que la seva obra no sigui més coneguda es deu al fet que la Guerra Civil li estroncà la seva carrera. Tot i això, ha estat mestra de moltes generacions de nens/es i adults, i ha creat diverses obres.

Durant els dies 16 i 17 de febrer, podreu trobar en el vestíbul de l’Escola més informació sobre aquests molinencs i el divendres 18 de febrer els pares, mares, tutors/es legals podreu votar per aquell que més us agradi. L’horari serà: de 8.45 a 9.15 i de 16.30 a 17.30 en el mateix vestíbul.

Dilluns 21 us informarem del resultat i començarà un concurs de logotips que doni personalitat pròpia al centre. Amb la circular del resultat també hi adjuntarem les bases de participació. Només us avancem que el període de presentació serà del dimarts 22 de febrer al divendres 4 de març.

Esperem la vostra participació.
Consell Escola

Resultats Eleccions CC

Benvolgudes famílies:

Durant la jornada d’avui s’han dut a terme les votacions del sector pares/mares de renovació del Consell Escolar de l’Escola.

La participació ha estat només del 18.27% del cens total.

L’ordre dels candidat/es ha estat: Montse, Jennifer, Dolors i Leo, essent aquest el reserva.

Agraïem de pas la col·laboració dels pares i mares que han estat a la mesa, i dels que han format part dels diferents Consells Escolars. Moltes gràcies.

Eleccions Consell Escolar

Benvolgudes famílies:

Ja fa dies vam passar una circular informant de les dates a seguir per renovar parcialment el Consell Escolar del Centre. Enguany toca renovar 3 membres del sector pares/mares, 3 dels mestres i un representant de l’Ajuntament.

Un cop finalitzar el període de presentar les candidatures, les persones presentades pel sector pares i mares són (ordenats alfabèticament):
– Montse Díaz: mare d’un alumne de 1r i d’una de P3
– Leo López: pare d’un alumne de 3r i d’un de P3
– Jennifer Sánchez: mare d’un alumna de P5
– Dolors Trabalón: mare d’una alumna de 5è i d’una de 3r

Esperem que el proper dia 24 de novembre vingueu a votar al centre. L’horari de les votacions és:
Matí: 8.45 a 9.15h
Tarda: 16.30 a 18.00h

Recordeu que heu de dur un document oficial que us identifiqui (DNI, passaport, permís de conduir o targeta de residència).

Esperem la vostra participació.

Equip Directiu

Consell Escolar

Benvolgudes famílies,

Ahir el Consell Escolar de l’escola es va reunir per tractar diferents temes. Entre ells vam parlar de l’estat de la tanca del centre. Per aquest motiu vam decidir per unanimitat dels assistents/es redactar un escrit on es detallen totes les accions realitzades fins al moment i on es demana un seguiment minuciós del procés de reparació. Aquest redactat serà enviat als Serveis Territorials del Baix Llobregat del Departament d’Educació i a la Regidoria d’Educació de l’Ajuntment de Molins de Rei.

Us mantindrem informats/des de com evoluciona aquest procés.

Cordialment,

Equip Directiu

Eleccions al Consell Escolar

El passat 27 de novembre, vam dur a terme les eleccions del Consell Escolar. D’una banda es va renovar la meitat dels representants dels mestres, el representant del PAS, la de l’Ajuntament i la meitat de representants de pares i mares.

S’havien presentat 4 candidatures. Durant les hores de les votacions, un total de 97 persones van fer ús del seu dret i van venir al centre a votar. Arribant al 25% del cens total de mares i pares del centre.

Els nous representants del sector pares i mares són: el Diego, la Conchi i la Mónica.

Sigueu benvingudes i benvinguts al Consell Escolar als nous membres (7 en total). Així mateix volem agrair als pares i mares, els i les mestres i el PAS sortint la seva dedicació en aquest òrgan. Moltes gràcies pel vostre temps.