LA CIÈNCIA A EDUCACIÓ INFANTIL

Experimentació i observació són dos processos que van units. A l’ambient d’experimentació hem volgut que els infants puguin investigar, analitzar, experimentar, descobrir, fer hipòtesis, crear, comunicar. És a dir,     iniciar-se en el món científic.

AMBIENT EXPERIMENTACIÓ P4 I P5

Dos matins els nens i les nenes de P4 i P5 compartim una estona junts. Podem anar als diferents ambients d’aprenentatge: llum i color, moviment, artístic, joc simbòlic, comunicació, matemàtic i experimentació. Ens agrada moltíssim!