El pla inclinat

La física és una part molt important del nostre entorn. Ha representat un progrés científic i tècnic de la nostra societat, per tant és molt important apropar els infants des de les primeres edats al món de la física. Els nens i nenes de P4 i P5 han de pensar molt per aconseguir que la bala arribi al seu destí, han de fer servir diferentes estratègies amb el material que tenen al seu abast sense l’ajuda de l’adult