EL CONEIXEMENT DE LA REALITAT. L’OBSERVACIÓ I EXPLORACIÓ DEL MÓN FÍSIC I NATURAL.

l’observació i l’exploració del món físic i natural

Els infants són capaços d’assimilar tot allò que els ve donat per l’experiència, per aquest motiu és necessari que l’escola proposi activitats que fomentin l’experimentació i l’observació.   L’observació esdevé un instrument necessari pel coneixement del món que l’envolta. L’adult haurà de potenciar la curiositat i interès que mostren els infants facilitant materials i situacions adients.

Els nens i les nenes hauran  de ser capaç d’

  • Observar i explorar l’entor immediat amb una actitud de curiositat i respecte.
  • Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, a l’hora que identificar els perills i aprendre a donar respostes positives.

 

El pla inclinat

La física és una part molt important del nostre entorn. Ha representat un progrés científic i tècnic de la nostra societat, per tant és molt important apropar els infants des de les primeres edats al món de la física. Els nens i nenes de P4 i P5 han de pensar molt per aconseguir que la bala arribi al seu destí, han de fer servir diferentes estratègies amb el material que tenen al seu abast sense l’ajuda de l’adult

 

LA CIÈNCIA A EDUCACIÓ INFANTIL

Experimentació i observació són dos processos que van units. A l’ambient d’experimentació hem volgut que els infants puguin investigar, analitzar, experimentar, descobrir, fer hipòtesis, crear, comunicar. És a dir,     iniciar-se en el món científic.

AMBIENT EXPERIMENTACIÓ P4 I P5

Dos matins els nens i les nenes de P4 i P5 compartim una estona junts. Podem anar als diferents ambients d’aprenentatge: llum i color, moviment, artístic, joc simbòlic, comunicació, matemàtic i experimentació. Ens agrada moltíssim!

LA TAULA DELS DINOSAURES

La taula dels dinosaures es va construir a partir d’una taula de l’escola. Es van posar unes fustes a tot el voltant. L’interior es va omplir amb sorra del pati i terra per a plantes. En uns plats es va posar terra i els nens i nenes d’infantil plantes llavors i observem el creixement. També hi ha trossos de roques de diferents tipus,  pedretes i pals de fusta. Els infants omplen un plat amb aigua que fa de l’estanc on hi beuen  els dinosaures. Es molt important que puguin tocar, observar, experimentar amb elements naturals.