Treball cooperatiu

Pla d’equip
pla-dequip

És el document que defineix les tasques de cada membre de l’equip, els objectius personals i d’equip. Una part s’omple abans d’iniciar el projecte i una part s’omple en acabar.

https://drive.google.com/file/d/0B6D8v3RCYSJeVzNvc2EtcExCNXM/view?usp=sharing

Actes

Al final de cada sessió haureu de recollir individualment a la vostra llibreta de projecte les següents informacions. És molt important que la recolliu amb detall ja que servirà per avaluaruna part d’aquesta tasca:

-Data.

-Assistents.

– Idees que han sorgit (qui les ha proposat), els temes que s’han tractat.

– Decisions que s’han près

-Tasques que s’han fet aquell dia .

-Tasques que s’han adjudicat, a qui i per a quin dia.

-Què us proposeu fer a la propera sessió

 

Rúbriques d’avaluació
rubricpostimage

Una rúbrica d’avaluació és una quadrícula que recull els criteris dels que depèn l’avaluació de la tasca i els nivells assolits. Tant si la fa servir el mestre per a avaluar com si la fan servir els altres companys o el propi alumne avaluat, és imprescindible mirar-se-la abans d’encetar la tasca per ser conscient de quins aspectes seran avaluats.

Rúbrica per a avaluar l’expressió oral d’un alumne
https://drive.google.com/file/d/0B6D8v3RCYSJeVlFxcXRTQkt2NE0/view?usp=sharing

Rúbrica per a avaluar l’exposició d’un grup
https://drive.google.com/file/d/0B6D8v3RCYSJec2ExZHlwRGR2dmc/view?usp=sharing

Llibreta del projecte
00363721

Llibreta d’espiral amb fulls din A4, preferiblement quadriculada i amb fulls perforats. No cal que tingui molts fulls. És una llibreta que únicament es farà servir durant el projecte, no aprofiteu una altra que estigui començada. Feu un bon ús d’aquesta llibreta perquè tot el que inclogui serà avaluat. Servirà per prendre apunts, per anotar conclusions, per fer esborranys de mapes conceptuals, acords, enllaços, tasques pendents… És individual i es presenta als mestres en acabar el projecte. A la tapa s’ha d’incloure:

PROJECTE
Per què és important l’estalvi energètic?
Cicle Superior
Nom i cognoms de l’alumne
Nom del grup
Curs
Any 2017

Les primeres dues pàgines les deixarem en blanc. En ella inclourem una mena de llegenda de colors per a identificar aportacions referents a apunts, experiments, o altres aspectes de la feina. Per exemple:

redVideos [vermell] grocNotícies [groc] greenExperiments [verd]

A la següent pàgina redacteu una mena de presentació: qui sou, com es diu el vostre grup, qui l’integra, quines són les expectatives que tens abans de començar el projecte, què et sembla el títol del projecte i qualsevol altra reflexió prèvia que vulguis compartir.