La unitat en la diversitat

Un captaire havia estat seient al mateix lloc prop d’una carretera durant més de trenta anys. Un dia un foraster va passar per allà.
“Tens alguna moneda per donar-me?” va murmurar el captaire.
“No tinc res per donar-te”, va dir l’estranger.
Llavors ell mateix li va preguntar: “Què és això damunt del qual estàs seient?”
“Res”, va replicar el captaire. “Tant sols una caixa vella. Que me’n recordi, he estat sempre seient al seu damunt.”
“Has mirat mai el seu interior?” va preguntar el foraster.
“No”, digué el captaire. “Per quina raó? No hi ha res a dins”
“Dóna-hi una ullada”, va insistir el foraster.
El captaire va obrir la tapa amb interès. Amb gran sorpresa i satisfacció, va veure que la caixa estava plena d’or.

Eckhart Tolle (The power of now)

Els experts en educació parlen d’actualitzar la formació del professorat, perquè la realitat que es troba a les aules avui, i que ha d’afrontar l’educador, no té res a veure amb la de fa trenta anys. S’han produït molts canvis.
S’han produït, es produeixen i es produiran tota classe de modificacions en l’entorn: Canvis d’ordre legislatiu, canvis tecnològics i també canvis culturals que condicionaran molt el treball de l’educador. La realitat exterior és canviant, i tot bon professional ha d’estar formant-se i preparant-se constantment per tal d’entendre què està passant i com donar les millors respostes a aquests canvis. Aquest treball d’actualització hauria d’estar guiat sempre per una voluntat de ser útil als alumnes.

Hi ha, però, una altra realitat que no canvia perquè és eterna. Aquesta és l’essència del ser humà, la realitat interior, la seva autèntica naturalesa, la vida espiritual present en tots els sers. Es poden redactar moltes noves lleis generals sobre educació, es poden canviar continguts curriculars però el que no es pot canviar és la naturalesa autèntica del ser humà. És per això que l’encontre entre dos sers, el docent i l’educador, continuarà sent un encontre màgic, independentment dels altres factors externs. Preparar-se per aquest encontre, per aquesta trobada d’ànima a ànima, per aquest misteri meravellós que es dona quan el mestre es troba davant de l’alumne ha de ser la tasca principal, ja que ens serà d’utilitat sempre, en qualsevol ambient educatiu, acadèmic o extraacadèmic.
L’única manera de poder-se dirigir a aquesta realitat intemporal, a aquest espai sagrat és a partir del descobriment d’un mateix. Només d’aquesta manera podrem saber reconèixer-la en els altres. Per això cal que ens posem en camí i ben segur que no estarem sols, hi trobarem també altres buscadors.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *