BIBLIOGRAFIA SOBRE EMOCIONS I ELS SENTIMENTS

·Bisquerra, R. (2000). Educación emocional y bienestar. Barcelona: Praxis. ·BOQUÈ, M.C i altres (2005): Fem les paus (mediació 3-6 anys). Ed CEAC educació infantil.

·BOQUÈ TORREMORELL, M.C. (2002) : Guia de mediació escolar (Primària). Ed Dossiers Rosa Sensat 60.

·De PUIG, I / SÀTIRO,A. Tot pensant. Vic. Ed EUMO.

·De PUIG, I (2003): PERSENSAR. Percebre, sentir i pensar. Vic .Ed EUMO

·Carpena, A. (2003). Educación socioemocional en la etapa de primaria. Barcelona. Octaedro.

·Elias, M.J., Tobias, S.E., i Friedlander, B.S. (1999).Educar con inteligencia emocional. Barcelona: Plaza Janés.

·Gallifa, J., Pérez, C., Rovira, F., y otros (2002). La intel.ligència emocional i l’escola emocionalment intel.ligent. Barcelona: EDB.

·Goleman, D. (1996). Inteligencia emocional. Barcelona: Kairós.

·Gómez Bruguera, J. (2003). Educación emocional y lenguaje en la escuela. Barcelona: Octaedro-Rosa Sensat.

·HORNO,P (2004): Eduquem l’afecte. Reflexions per a famílies ,professorat, pediatres….. Col·lecció família i educació 1. Ed Graó.

·Hué García, C. (2008). Bienestar docente y pensamiento emocional. Madrid: Praxis.

·Ibarrola, B. (2003). Cuentos para sentir. Educar los sentimientos. Madrid: SM.

·LIPMAN, M (1995) Filosofia a l’escola. Vic. Ed EUMO.

·LIPMAN,M (2004) Aprender a pensar con Vigotsky. Gedisa · López Cassà, E. (2003). Educación emocional. Programa para 3-6 años. Barcelona: Praxis.

·MOLIST,PEP (2003) Els llibres tranquils. El curs de la vida a través de la literatura infantil. Pagès Editors

·Salmurri, F. (2004). Libertad emocional. Estrateias para educar las emociones. Barcelona: Paidós.

·Shapiro, L.E. (1998). La inteligencia emocional de los niños. Barcelona: Ediciones B.


Accions

Informacions

Deixa un comentari

Podeu utilitzar aquestes etiquetes : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>