JORNADES DE MATEMÀTIQUES A BANYOLES (Grup A+a+ de Rosa Sensat)

Aquest cap de setmana tindran lloc a Banyoles les II Jornades de Formació i Innovació Matemàtica.

 

Jornada Banyoles-1(function() { var scribd = document.createElement(“script”); scribd.type = “text/javascript”; scribd.async = true; scribd.src = “http://www.scribd.com/javascripts/embed_code/inject.js”; var s = document.getElementsByTagName(“script”)[0]; s.parentNode.insertBefore(scribd, s); })();Educació emocional

Durant aquest curs, estem treballant l’educació emocional. Estem rebent la formació de la Maria Grimau. Durant una de les classes, ho hem estat practicant tal i com s’ha de fer: com els nens i nenes… La música ens guiava, o millor dir, intentàvem deixar-nos guiar per la música.  El resultat ha estat un mural que hem anat confegint entre totes. La conversa posterior ens ha ajudat a donar-hi un significat.

Què hem dibuixat? Com ho hem fet? Marcàvem el ritme amb les ceres? Com ens hem sentit?BIBLIOGRAFIA SOBRE EMOCIONS I ELS SENTIMENTS

·Bisquerra, R. (2000). Educación emocional y bienestar. Barcelona: Praxis. ·BOQUÈ, M.C i altres (2005): Fem les paus (mediació 3-6 anys). Ed CEAC educació infantil.

·BOQUÈ TORREMORELL, M.C. (2002) : Guia de mediació escolar (Primària). Ed Dossiers Rosa Sensat 60.

·De PUIG, I / SÀTIRO,A. Tot pensant. Vic. Ed EUMO.

·De PUIG, I (2003): PERSENSAR. Percebre, sentir i pensar. Vic .Ed EUMO

·Carpena, A. (2003). Educación socioemocional en la etapa de primaria. Barcelona. Octaedro.

·Elias, M.J., Tobias, S.E., i Friedlander, B.S. (1999).Educar con inteligencia emocional. Barcelona: Plaza Janés.

·Gallifa, J., Pérez, C., Rovira, F., y otros (2002). La intel.ligència emocional i l’escola emocionalment intel.ligent. Barcelona: EDB.

·Goleman, D. (1996). Inteligencia emocional. Barcelona: Kairós.

·Gómez Bruguera, J. (2003). Educación emocional y lenguaje en la escuela. Barcelona: Octaedro-Rosa Sensat.

·HORNO,P (2004): Eduquem l’afecte. Reflexions per a famílies ,professorat, pediatres….. Col·lecció família i educació 1. Ed Graó.

·Hué García, C. (2008). Bienestar docente y pensamiento emocional. Madrid: Praxis.

·Ibarrola, B. (2003). Cuentos para sentir. Educar los sentimientos. Madrid: SM.

·LIPMAN, M (1995) Filosofia a l’escola. Vic. Ed EUMO.

·LIPMAN,M (2004) Aprender a pensar con Vigotsky. Gedisa · López Cassà, E. (2003). Educación emocional. Programa para 3-6 años. Barcelona: Praxis.

·MOLIST,PEP (2003) Els llibres tranquils. El curs de la vida a través de la literatura infantil. Pagès Editors

·Salmurri, F. (2004). Libertad emocional. Estrateias para educar las emociones. Barcelona: Paidós.

·Shapiro, L.E. (1998). La inteligencia emocional de los niños. Barcelona: Ediciones B.FEM LES PAUS

Fem les paus és un llibre de treball a l’aula (3-6 anys) on hi apareixen diferents jocs que ens serveixen per reflexionar sobre com ens relacionem amb les altres persones. Amb les diferents activitats que es proposen es treballen estratègies de mediació com la comprensió dels conflictes, la comunicació oberta, l’expressió d’emocions i sentiments, la participació activa i la convivència pacífica.

paus