A día d’avui els residus han disminuit, sobretot el paper de plata i estem contents perquè era el nostre objectiu principal, encara que el paper reutilitzable tambÉ ha disminuit molt.

Encara que moltes coses es podrian millorar, cada divendres ens trobem menys residus, i lo més important ha sigut  em vist que tot primer ha fet un gran  esforç i gràcies aixó em aconseguit que no hi hagui tant residus contaminants.

gràcies per a la vostra colaboració.

Martas 1rESO A i B