En aquestes ultimes setmanes a optativa de laboratori hem estat mesurant la quantitat de tots els nostres residus.

En la setmana del 4 al 8 i del 11 al 15 de febrer hem obtingut aquestes dades:

-Film:0 grams, 0 quantitat.

-Paper d’alumini: 15,30 grams i de quantitat =4

-Tovalló de paper: grams=150,45 i de quantitat=58

-Envasos de plàstic: grams =73,360 i de quantitat=72

-Envasos de begudes: grams=2,14 i de quantitat=1
-Paper no reutilitzable: quilograms =1,3 i de quantitat=414

-Paper fet servir per una cara:grams=414,3 i de quantitat=31

-Rebuig:grams=32,59 i de quantitat quantitat=20

EN TOTAL :Grams=2974,48 i de quantitat:600

En comparació amb les dades de la setmana del 18 al 22 de febrer hem pujat de residus, ja que el total d’aquella  setmana va ser de 343,49 grams i 100 de quantitat. Hem pujat grams de paper d’alumini; de quantitat i grams en tovalló de paper, com també en envasos de plàstic; el paper no re-utilitzable, hem pujat de quantitat; i en els papers només fets servir per una cara; però la part bona es que hem baixat la quantitat i pes del rebuig.

Les solucions per a tots aquest problemes són senzilles de seguir. Primer, la solució per baixat el paper d’alumini és exigir als alumnes que no utilitzin més aquest material com a embolcall pels seus bocates, per això hem facilitat unes instruccions de com aconseguir el teu boc’n’roll (un embolcall reutilitzable). Els tovallons de paper utilitzar-los el màxim que puguem, perquè hem trobat tovallons encara molt nets. La resposta per als envasos de plàstic es utilitzar tapers o embolcalls reutilitzables. Els papers no reutilitzables si tenen un espai en blanc els pots acabar d’utilitzar, recicla! Per aquest motiu hem posat a la classe un espai reservat per fulls que podem utilitzar si necessitem algun.