Per tractar de reduir la quantitat de paper reutlitizable, que acaba a la paperera de l’aula, em creat aquestes capses.

Què pretenem aconseguir amb aquesta capsa?
Tractarem de reduir el paper que només està fet servir per una de les 2 cares.
En ocasions, fins i tot em trobat que una paper, en el qual hi ha 1 paraula escrita amb llappis… HA ESTAT LLANÇAT!
Això, no ho podem permetre!