Absència del professor, setmana 19 gener

    A causa de formar part de la comissió de trasllats, el professor d’ anglès no pot dedicar-se a les hores de classe de l’ institut. Malgrat aquesta inesperada absència, alumnes i pares han de saber:

  1. No es cancela cap examen. El professor ja ha deixat les instruccions i les còpies numerades per què el professorat que el substitueixi pugui tirar endavant els tests de la unitat 4.
  2. No es cancelen els dossiers, que segueixen essent de 35 exercicis i que s’ han de lliurar al professor que vingui a fer la substitució.
  3. No es cancela l’ obligatorietat de baixar-se el dossier de la unitat 5 i tenir-lo llest el dia després de l’ examen per a començar a fer exercicis. La teoria estarà penjada a la xarxa en breu.
  4. Es postposa la projecció de la segona part de la pel·lícula, tot i que s’ havia de veure en acabar la unitat 4.

El concurs de trasllats és una fase en la que els professors i professores que hagin superat les oposicions i vulguin canviar de lloc de treball poden solicitar-ho. La solicitut ha d’ incloure tots els cursos de reciclatge que s’ hagin fet, els que s’ han impartit o, per exemple, si ha publicat en revistes especialitzades o si ha participat en l’ elaboració d’ algun llibre. Tots aquests cursos i publicacions serveixen per donar uns punts que després decideixen quin serà el lloc de treball de qui ho hagi solicitat. Cada vegada que hi ha un concurs de trasllat, el Departament d’ Educació escull a l’ atzar a professors i professores que ja tinguin plaça definitiva i no vulguin canviar-la. Aquests últims han de revisar un per un els informes de tots els professors i decidir quants punts els són adjudicats.

A causa de la gran quantitat de professors que han aprovat les oposicions en els últims anys, el número de solicituts a revisar és molt alt.

Aquest motiu fa que el professor d’ anglès de 4t, que no pot negar-se a cumplir amb aquesta obligació, no pugui dedicar-se a les aules amb normalitat. El professor és conscient dels inconvenients que aquesta nova situació pugui tenir, els lamenta i desitja que, amb la col·laboració dels seus alumnes, aquesta setmana discorri amb la màxima normalitat possible. Així mateix,  es queixa de què el Departament d’ Educació no hagi informat de totes les implicacions que té forma part d’ aquest tipus de comissions i de què el Departament es negui a enviar un substitut.

Gràcies.

This entry was posted in 4t ESO on by .

About whitefield

En Marc Blanco és professor d' anglès a l' IES Cubelles (Barcelona). És llicenciat en filologia anglo-germànica per l' UAB, va estudiar un post-grau sobre l' anglès medieval a la University of Manchester. Porta 9 anys ensenyant anglès, a gent de negocis, a l' ESO i al batxillerat de centres concertats i ara, amb les oposicions aprovades el 2005, a l' escola pública.

2 thoughts on “Absència del professor, setmana 19 gener

  1. Carmen Chaves

    Desde el AMPA del IES CUBELLES, felicitarte por tu eficaz labor y entusiasmo demostrado con los alumnos.
    Profes así, son los que necesitamos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *