Good news for IES Cubelles

Dues alumnes d' intercanvi

The ‘Secretari per la innovació europea’, Ramon Capilers, has announced that IES Cubelles is going to take part in an exchange programme with Finland. According to Mr. Capilers, there are some teachers in this high school that are very interested in Finland’s school system and would like to imitate them.

The programme will begin shortly after Christmas holidays. There will be four Finish students, one in 1st ESO A, two in 3rd of ESO C and 1 in 2nd Batxillerat B. Mr. Whitefield asked about language problems, but Mr. Capilers said that the students who will be travelling to Catalonia are descendents from the times when the Catalan empire extended well over Scandinavia, and therefore will have no problems with the language.

Text en català: El secretari per la innovació Europea, el senyor Ramon Capilers, ha anunciat que l’ IES Cubelles prendrà part en un programa d’ intercanvi amb Finlàndia. Segons el senyor Capilers, alguns dels professors d’ aquest institut estan molt interessats en el model educatiu finès i voldrien imitar-lo.

El programa començarà poc després de les vacances de Nadal. Hi haurà quatre alumnes finesos, un a 1r d’ ESO A, dos a 3r d’ ESO C i un a 2n de Batxillerat B. El professor Marc Blanco ha preguntat si hi hauria problemes per la llengua, però el sr. Capilers ha dit que els alumnes que viatgin a Catalunya són descendents de l’ època en què l’ imperi català s’ estenia molt més enllà d’ Escandinàvia i, naturalment, no tindran problemes lingüístics.

This entry was posted in 1r ESO, 3r ESO on by .

About whitefield

En Marc Blanco és professor d' anglès a l' IES Cubelles (Barcelona). És llicenciat en filologia anglo-germànica per l' UAB, va estudiar un post-grau sobre l' anglès medieval a la University of Manchester. Porta 9 anys ensenyant anglès, a gent de negocis, a l' ESO i al batxillerat de centres concertats i ara, amb les oposicions aprovades el 2005, a l' escola pública.

One thought on “Good news for IES Cubelles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *