Cooperatives d’alumnes

S’han realitzat sessions de creació de Cooperatives d’alumnes mitjançant assamblees que també han servit per aprovar-ne uns propis estatuts i per configurar un Consell Rector.

1. COOPERATIVA NEW LIVE

22 socis estudiants de 2n CFGM d’Obres d’Interior, Decoració i Rehabilitació.

  • Presidenta: Elisabeth Pastor Sánchez.
  • Secretària: Chiara Bellene.
  • Tresorera: Carolina Marín Carpintero.

La rehabilitació i millora de determinats espais pertanyents a les instal·lacions del nostre Institut.

2. COOPERATIVA OPLAB

21 socis estudiants del 2n CFGM d’Operacions de Laboratori.

  • Presidenta: Celia Encinas Rodríguez.
  • Secretari: Héctor López Palma.
  • Tresorer: Álvaro Flores Martínez

Realitzar anàlisis de la qualitat de l’aigua del centre educatiu.

Les actes de constitució, d’aprovació dels estatuts i aquests mateixos estan dipositats a: