AMB ULLS DE NEN

AMB ULLS DE NEN:

Cal ajudar  a ‘infant a créixer en autonomia, a pensar i parlar de les diferents situacions i vivències que experimenta. Podem ajudar-lo amb les noves tecnologies i que desenvolupi la seva creativitat tant amb el dibuix com amb la fotografia. L’ús de les tauletes, els mòbils, la càmera  és una bona manera  de que  aprenguin significativament.

La fotografia pot  motivar molt als  infants a l’hora de fer aprenentatges significatius, aprenentatges “vius”  i propers a ells on hi tenen cabuda les diferents àrees:

  1. descoberta d’un mateix i dels altres ( aquí podem treballar molts aspectes relacionats amb els hàbits personals i socials utilitzant  la càmara, la tablet i  activitats de PDI).
  2. Descoberta de l’entorn on l’ús de la fotografia i el dibuix ens obre un gran ventall de possibilitats d’aprenentatge on el nen pot desenvolupar la seva creativitat.
  3. Comunicació i llenguatges tant verbal, musica, plàstic, matemàtic, audiovisual i corporal.

A títol d’exemples  podem portar a terme activitats com:

Fer fotos de l’espai del pati en  les diferents estacions de l’any. Anar  copsant les diferències, parlar de les fotografies que anem fent que hi observem, què  hi veuen cada un d’ells… .

Fotografies o dibuixos de com queden plasmades les emocions o sentiments en les cares dels nens i nenes: Fem fotos  o dibuixem cares “enfadades”, “contentes”, “tristes”… .Es pot muntar un racó a l’aula relacionat amb les emocions.

Fotografiar i/o dibuixar  objectes de l’aula, el pati, l’escola, a casa ( entorns propers als nens/es) que tinguin una forma, un color, que siguin alts/baixos, grans/petits… . 

Fotos de l’activitat/s del dia tot  creant un àlbum de fotografies que estigui sempre a l’abast dels nens i nenes o bé anar fent un recull en un racó de l’aula. Ho pot fer l’ “ajudant” del dia.

Foto del cap de setmana: els  nens i nenes poden portar una foto del que més els ha agradat el cap de setmana dins l’entorn familiar. També es pot anar fent un àlbum/ dossier individual de fotografies  que els nens i nenes van portant  de casa.També  és interessant que els menuts ho tinguin al seu abasts dins de l’aula.

Els nenes i nenes veuen la realitat tal com és. Podem fer que s’adonin d’aspectes  els quals no volem que els passi desapercebuts això vol dir parlar, conversar  establir relacions entre tots i totes.Quan fem un joc    a la tablet o a la PDI. és important no sols portar-el a terme si no  parlar del què han fet, com ho han fet, que hem pogut observar… . Els adults en fixem en aspectes que potser  a l’infant, en  aquell moment donat, no hi mostra interès o no ho sap veure. El nen/a  veu allò que la imatge reflecteix però també poden “imaginar-se” objectes  que  els adults no sabem veure.

Cal tenir en compte que els nens i nenes sempre mostren interès pel que hi ha i el que passa al seu voltant. L’ús de la tecnologia afavoreix que els nens i nenes puguin portar a terme activitats engrescadores, significatives i que els permeti tenir iniciativa. Tant a casa com a l’escola  s’ha de potenciar-ne aquest ús ja que  els infants  actualment ja neixen envoltats de tecnologia. Se l’ha  de potenciar  i evitar la fractura digital: tots els infants tenen el potencial de saber utilitzar-la. Les TAC, per altra  banda,  són un eina molt poderosa per portar afavorir  l’intercanvi entre els infants: s’ajuden, conversen, s’ajuden de manera autònoma i  espontània.

 

 

Cal fomentar la creativitat,l’interès individual de cada nen, tenir en compte les seves necessitats, fer que els aprenentatges siguin significatius.Els nens i nenes han de tenir motivació i a partir dels seus interessos aprenen més i millor. Sortim de les aules, observem el què ens envolta, fem fotografies, dibuixos, engresquem-nos! Fem que els aprenentatges siguin divertits!!

 

 

La imaginació i la creativitat dels infants són molt grans, ajudem-los a millorar aquests aspectes fem-los créixer en autonomia. No val tallar-els les “ales”: deixem que facin volar la seva imaginació. Deixem que cada infant pensi per si mateix.
Cal tenir sempre present els nens i nenes, no trepitgem les seves idees, el seu entusiasme per les petites coses. El que veuen amb els seus ulls a nosaltres, sovint per no dedicar-hi atenció, se’ns escapa.
Quant de potencial d’aprenentatge tenen els nens i nenes. Ja no valen les “classes magistrals” on es talla l’autonomia i la motivació.Deixem que els menuts descobreixin per sí mateixos, guiem-los en els seus aprenentatges, fem que siguin feliços aprenent!
Els infants poden veure més enllà del que ens sembla, deixem que observin, que “caminin” lliurement, que descobreixin per ells mateixos; si no ho fem predisposem als infants a que vegin sols una petita part de la realitat.

 

Tonucci:

“El nen/a si es veu involucrat en la presa de decisions que afecten a la seva vida diària aconseguirà un esperit autònom i sobirà”.

“Si treballem a partir dels seus coneixements aconseguirem fomentar l’autoestima i la motivació personal”.

“Respectem el ritme de treball de cada nen”.

Escoltem sons !

Endevinem quins  sons escoltem al  conte del Patufet!:

La meva activitat com a mestra

Actualment estic a l’escola Sant Pere de Monistrol de Montserrat!.

Una escola gran amb una línia tant a infantil com  a  primària.

L’escola disposa de   grans espais i amb uns paisatges fantàstics de la  muntanya de Montserrat  al darrera.

Actualment i des de principis d’octubre estic de mestra de suport  a infantil  en jornada sensera, per tant vaig coneixent els nens i nenes de P3,P4 i P5 i  aprenent la  metodologia de l’escola de mica en mica.

Cal dir que l’equip de mestres és fantàstic i m’hi he  sentit molt ben acollida.

 

 

 

 

 

Treballo molt bé i a gust!