Pàgina 1: Introducció al projecte de “El Raïm”.

PROJECTE : EL RAÏM 

JUSTIFICACIÓ

El projecte és desenvolupat pel grup de 15 nens i nenes de l’aula de P4  .En aquesta escola hi ha una línia d’Educació infantil i Primària.

Aquest mes de març  els nens i nenes de p4  hem plantat   diferents plantes i flors a l’hort de l’escola. Un nen ens ha portat un cep i a partir d’aquí hem començat a fer-nos preguntes.

Treballarem les  diferents àrees curriculars però sobretot ens centrarem  en els continguts de l’àrea 2: Descoberta de l’entorn basant-nos  majoritàriament  en l’aprenentatge i el desenvolupament de les TAC.

El projecte  és desenvolupat per la mestra tutora i, en ocasions, quan l’activitat ho requereix, amb la mestra de suport. També intervindran els nens i nenes de P3 i P5       ( com a oients del projecte  en l’exposició final que es portarà a terme i la seva participació en  ” el berenar saludable”) així com les famílies.

METODOLOGIA

A partir de l’observació del raïm   ens fem preguntes i posem en comú allò que sabem:

Què sabem?

té pell.
ens podem menjar els pinyols.
té pals.
té fulles.
són de color verd.
són rodons.
el raïm surt d’un arbre.
el raïm també és de color lila.
és petit.
té suc.
podem fer un pastís.
podem fer mermelada.
és tou.
n’hi ha de dolents. els hem de treure.
és una fruita.

Què volem saber?

el raïm és salat o dolç?
podem fer suc de raïm, perquè té suc?
podem fer melmelada de raïm?
es pot fer iogurt amb el raïm?
es pot fer pastís de raïm?
es pot fer gelat de raïm?
perquè xafen el raïm amb els peus?
perquè es torna lila el raïm?
d’on surt el raïm?
perquè canvia de color?
quin color és el raïm?
té grans el raïm?
puc fer gelat amb raïm?

Ho fem a primera hora del matí  agrupats en una rotllana.

Gairebé totes les activitats les presentem   a nivell de grup,inicialment   formant una rotllana al votant dels materials i estris a utilitzar. Segons  el tipus d’activitat ens agruparem d’una manera o d’una altra   o bé es farà una proposta  més individual.Es detallarà  més concretament en algunes  d’elles.

Els nens i nenes que els costi més  seran ajudats per altres companys/es de l’aula. En les activitats en petit grup( bàsicament de dos en dos) ho portaran a terme amb un altre company/a.

AVALUACIÓ

Activitats d’avaluació INICIAL:

Inicialment fem la pregunta què sabem del raïm i què volem saber?. Partim d’una conversa i anem anotant el què saben.

Activitats d’avaluació FORMADORA:

Al llarg projecte es farà una avaluació contínua per tal de conèixer els progressos que fa  cada alumne en el desenvolupament de les seves capacitats i  si va assolint els objectius previstos.

Triem els ítems d’avaluació per tal de tenir-los present al llarg de l’avaluació contínua.

Els instruments d’avaluació poden ser: observació d’un procés/activitat, preguntes directes, realització d’activitats concretes… Les dades obtingudes s’enregistren en graelles o fulls de seguiment.

Activitats d’avaluació  FINAL:

Mitjançant la conversa a nivell  de grup  anem   avaluant el què hem après al finalitzar el projecte i què ens ha agradat més. Fem un dibuix del raïm, d’un grà de raïm, d’un cep, de la verema…

Es fa una exposició oral a la resta de cursos d’Educació infantil  utilitzant  imatges, vídeos i fotos del projecte fetes pels mateixos,  a la pissarra digital . Cada  nen/a explica alguna activitat i què ha aprés d’ella.