Cerca ampliada al Google imatges

Avui us vull parlar de dues funcions del Google imatges: Restringir els criteris de cerca per mitjà del menú d’eines (limitar cerca per mida, color, restriccions d’ús…) Buscar una…

Eines TAC

Google Meet: NOD (torn paraula)

NOD és una extensió per a Google Chrome que ens permet interactuar amb emojis. Consta d’una doble funció: Afegeix emojis: mentres un interlocutor parla els participants de la…

Eines TAC

Projecte contes tradicionals i realitat augmentada (RA)

Us de la RA en contes tradicionals en paper. Un exemple d’ús a 1r de CI.

Projectes

Tutorial pantalla: Loom

Eines TAC

Infografia confidencialitat de dades

La següent infografia s’ha fet mitjançant el canva.

Eines TAC, Projectes

Symbaloo

Enllaç al Symbaloo del centre

Eines TAC
Formulari CDD

Enquesta competència digital docent

Enllaç a l’enquesta CDD metodológica

Projectes

Lleis Educatives: LOE 2/2006, LEC 12/2009

LOE 2/2006 de 3 de Maig LOMCE LEC 12/2009 de 10 Juliol

Normativa

Normativa Infantil

– DECRET 181/2008 de 9 de setembre pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil.
– Ordre EDU /484/2009, de 2 de novembre del procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació del segon cicle d’educació infantil.

Normativa

Decret 150/2017 de 17 d’octubre

– Decret 150/2017 de 17 d’octubre d’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu
– Presentació Sra. Mercè Esteve sub-directora general d’Ordenació i Atenció a la Diversitat, 23 de novembre de 2017

Normativa