Decret 150/2017 de 17 d’octubre d’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu

 

Presentació Sra. Mercè Esteve sub-directora general d’Ordenació i Atenció a la Diversitat, 23 de novembre de 2017

 

Quadre resum Decret 150/2017