A continuació teniu un exemple d’adaptació de contes tradicionals amb incorporació de marcadors amb realitat augmentada (RA).

S’han inclós també les rúbriques d’avaluació.