Pàgina 2 de 2

Competències Bàsiques

– Programar per competències a l’EP
– Competències bàsiques. Àmbits
– Del currículum a les programacions
– Competències bàsiques per àmbits
– Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic

Normativa

Normativa Primària

Decret 119/2015 de 23 de juny (Currículum de EP) Ordre ENS 164/2016 de 14 de juny (Avaluació EP)

Normativa