Tag Archives: redacció

Enviar un correu electrònic

Segur que sabeu enviar un correu electrònic, però sempre va bé un repàs.

Aquesta pàgina és una bona opció per als que no ho tingueu gaire clar:

Com enviar un correu electrònic (Biblioteques públiques de Salt)

no-et-perdis

A continuació teniu els enllaços a dos manuals que ho expliquen pas a pas:

Manual de WebMail (The LiveManualProject)

Fer servir el correu electrònic (Mòdul Zero, XTEC)

Els que ho feu sovint, recordeu aquests consells i normes d’ús:

Consells per al bon ús del correu electrònic (XTEC)

Normes del programa Gmail (Google)

Escriure una carta

Per escriure una carta cal seguir unes convencions. Aquí teniu algunes guies per fer-ho bé:

Carta (Paraula punt Net)

La carta personal i la carta formal (Catalaonline)

carta

En aquestes altres dos pàgines, a més d’una completa descripció, podreu fer activitats de comprovació:

La carta personal (Itineraris d’aprenentatge. Nivell intermedi)

La carta formal (Itineraris d’aprenentatge. Nivell de suficiència)

carta-sufi

En aquestes altres pàgines de les universitats catalanes trobareu models, esquemes i plantilles:

Carta (Praxi, URV)

La carta (Servei de Llengües, UAB)

Carta (Documents administratius, UPF)

Carta (Criteris, UB)


Cursos d’autoaprenentatge en línia

Per repassar la gramàtica catalana, i també per aprendre a produir i comprendre diferents tipus de textos, teniu a l’abast aques Itinerari d’aprenentatge de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya:

itineraris

Les unitats de treball s’anomenen itineraris, ja que guien i donen pautes a l’usuari per avançar en l’aprenentatge de cada tema, amb exercicis autocorrectius.

Connectors

Els connectors són paraules o locucions que faciliten la comprensió del text: posen en evidència l’estructura del text i mostren les relacions lògiques que lliguen les diferents idees (relacions de causa, de conseqüència, d’oposició, etc.).

Aquí teniu uns quadres  que recullen els principals connectors segons la seua utilitat:

Connectors que serveixen per estructurar idees (Centre de Redacció, UPF)

Connectors que serveixen per estructurar un text (Centre de Redacció, UPF)

A més podeu podeu practicar i fer aquest exercici:

Exercicis (Centre de Redacció, UPF)

També us podeu descarregar i imprimir aquests quadres que us seran molt útils quan redacteu sense l’ordinador:

Marcadors textuals (Paül Limorti Payá) pdf

Els nexes o connectors textuals (Mònica Herruz) pdf

Mots connectors (Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya) pdf

connectors

Si voleu llegir una explicació més detallada, visiteu aquesta altra pàgina:

Els nexes o connectors textuals (Jordi Casals i Fernández)