Verbs

Per estudiar la conjugació dels verbs tenim a l’abast alguns recursos interessants.

Si volem consultar la conjugació completa de tots els verbs podem consultar aquestes pàgines i aplicacions:

Paradigmes dels verbs model i la Llista dels verbs catalans pdf (Institut d’Estudis Catalans)

ConJugador, totes les variants normatives admeses (Vicenç Riullop)

Diccionaris valencians en línia, només en valencià (SALT)

Conjugació, només en català central (edu365)

conjugador-edu

Per fer repassar la conjugació verbal, tenim a l’abast diverses activitats. La més interessant i completa és aquesta:

El verb (Itineraris d’aprenentatge. Llengua catalana. Nivell suficiència)

itineraris-verbs

També podem fer aquests exercicis interactius en línia:

Exercici: Morfologia verbal qv (Marta Ibàñez)

qv-verbs

Exercici: Verbs hotpotatoes (Robert Escolano)

Exercici: Morfologia verbal hotpotatoes (Albert Aragonés)

Si us voleu descarregar més exercicis, amb les solucions, obriu aquests altres enllaços:

Els paradigmes verbals: Exercicis, Solucions pdf (IES Olorda)

La flexió verbal. Exercicis: Superior: solucions pdf (UPV)

Morfologia dels verbs irregulars: Activitat doc. Solucionari pdf (M. Àngels Bosch)