Cursos d’autoaprenentatge en línia

Per repassar la gramàtica catalana, i també per aprendre a produir i comprendre diferents tipus de textos, teniu a l’abast aques Itinerari d’aprenentatge de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya:

itineraris

Les unitats de treball s’anomenen itineraris, ja que guien i donen pautes a l’usuari per avançar en l’aprenentatge de cada tema, amb exercicis autocorrectius.