Tag Archives: morfosintaxi

Verbs

Per estudiar la conjugació dels verbs tenim a l’abast alguns recursos interessants.

Si volem consultar la conjugació completa de tots els verbs podem consultar aquestes pàgines i aplicacions:

Paradigmes dels verbs model i la Llista dels verbs catalans pdf (Institut d’Estudis Catalans)

ConJugador, totes les variants normatives admeses (Vicenç Riullop)

Diccionaris valencians en línia, només en valencià (SALT)

Conjugació, només en català central (edu365)

conjugador-edu

Per fer repassar la conjugació verbal, tenim a l’abast diverses activitats. La més interessant i completa és aquesta:

El verb (Itineraris d’aprenentatge. Llengua catalana. Nivell suficiència)

itineraris-verbs

També podem fer aquests exercicis interactius en línia:

Exercici: Morfologia verbal qv (Marta Ibàñez)

qv-verbs

Exercici: Verbs hotpotatoes (Robert Escolano)

Exercici: Morfologia verbal hotpotatoes (Albert Aragonés)

Si us voleu descarregar més exercicis, amb les solucions, obriu aquests altres enllaços:

Els paradigmes verbals: Exercicis, Solucions pdf (IES Olorda)

La flexió verbal. Exercicis: Superior: solucions pdf (UPV)

Morfologia dels verbs irregulars: Activitat doc. Solucionari pdf (M. Àngels Bosch)

Lliçons i exercicis de gramàtica

Si voleu descarregar-vos un manual de llengua catalana, amb lliçons i exercicis de gramàtica, aquí teniu uns quants enllaços interessants.

En aquests dos primers dossiers, trobareu lliçons, exercicis i les solucions:

Gramàtica (Servei Català de la Salut) pdf

gramatica-scs

Quadern de valencià superior (Universitat d’Alacant)

En aquests altre, trobareu exercicis i els solucionaris:

Grau Superior (UPV)

En aquests dos últims, només hi ha exercicis, sense les solucions:

1r i 2n de Batxillerat. Exercicis complementaris (Col·legi CIDE) pdf

Quadern de valencià elemental doc