Escriure una carta

Per escriure una carta cal seguir unes convencions. Aquí teniu algunes guies per fer-ho bé:

Carta (Paraula punt Net)

La carta personal i la carta formal (Catalaonline)

carta

En aquestes altres dos pàgines, a més d’una completa descripció, podreu fer activitats de comprovació:

La carta personal (Itineraris d’aprenentatge. Nivell intermedi)

La carta formal (Itineraris d’aprenentatge. Nivell de suficiència)

carta-sufi

En aquestes altres pàgines de les universitats catalanes trobareu models, esquemes i plantilles:

Carta (Praxi, URV)

La carta (Servei de Llengües, UAB)

Carta (Documents administratius, UPF)

Carta (Criteris, UB)