Enviar un correu electrònic

Segur que sabeu enviar un correu electrònic, però sempre va bé un repàs.

Aquesta pàgina és una bona opció per als que no ho tingueu gaire clar:

Com enviar un correu electrònic (Biblioteques públiques de Salt)

no-et-perdis

A continuació teniu els enllaços a dos manuals que ho expliquen pas a pas:

Manual de WebMail (The LiveManualProject)

Fer servir el correu electrònic (Mòdul Zero, XTEC)

Els que ho feu sovint, recordeu aquests consells i normes d’ús:

Consells per al bon ús del correu electrònic (XTEC)

Normes del programa Gmail (Google)

Escriure una carta

Per escriure una carta cal seguir unes convencions. Aquí teniu algunes guies per fer-ho bé:

Carta (Paraula punt Net)

La carta personal i la carta formal (Catalaonline)

carta

En aquestes altres dos pàgines, a més d’una completa descripció, podreu fer activitats de comprovació:

La carta personal (Itineraris d’aprenentatge. Nivell intermedi)

La carta formal (Itineraris d’aprenentatge. Nivell de suficiència)

carta-sufi

En aquestes altres pàgines de les universitats catalanes trobareu models, esquemes i plantilles:

Carta (Praxi, URV)

La carta (Servei de Llengües, UAB)

Carta (Documents administratius, UPF)

Carta (Criteris, UB)


Verbs

Per estudiar la conjugació dels verbs tenim a l’abast alguns recursos interessants.

Si volem consultar la conjugació completa de tots els verbs podem consultar aquestes pàgines i aplicacions:

Paradigmes dels verbs model i la Llista dels verbs catalans pdf (Institut d’Estudis Catalans)

ConJugador, totes les variants normatives admeses (Vicenç Riullop)

Diccionaris valencians en línia, només en valencià (SALT)

Conjugació, només en català central (edu365)

conjugador-edu

Per fer repassar la conjugació verbal, tenim a l’abast diverses activitats. La més interessant i completa és aquesta:

El verb (Itineraris d’aprenentatge. Llengua catalana. Nivell suficiència)

itineraris-verbs

També podem fer aquests exercicis interactius en línia:

Exercici: Morfologia verbal qv (Marta Ibàñez)

qv-verbs

Exercici: Verbs hotpotatoes (Robert Escolano)

Exercici: Morfologia verbal hotpotatoes (Albert Aragonés)

Si us voleu descarregar més exercicis, amb les solucions, obriu aquests altres enllaços:

Els paradigmes verbals: Exercicis, Solucions pdf (IES Olorda)

La flexió verbal. Exercicis: Superior: solucions pdf (UPV)

Morfologia dels verbs irregulars: Activitat doc. Solucionari pdf (M. Àngels Bosch)

Cursos d’autoaprenentatge en línia

Per repassar la gramàtica catalana, i també per aprendre a produir i comprendre diferents tipus de textos, teniu a l’abast aques Itinerari d’aprenentatge de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya:

itineraris

Les unitats de treball s’anomenen itineraris, ja que guien i donen pautes a l’usuari per avançar en l’aprenentatge de cada tema, amb exercicis autocorrectius.

Lliçons i exercicis de gramàtica

Si voleu descarregar-vos un manual de llengua catalana, amb lliçons i exercicis de gramàtica, aquí teniu uns quants enllaços interessants.

En aquests dos primers dossiers, trobareu lliçons, exercicis i les solucions:

Gramàtica (Servei Català de la Salut) pdf

gramatica-scs

Quadern de valencià superior (Universitat d’Alacant)

En aquests altre, trobareu exercicis i els solucionaris:

Grau Superior (UPV)

En aquests dos últims, només hi ha exercicis, sense les solucions:

1r i 2n de Batxillerat. Exercicis complementaris (Col·legi CIDE) pdf

Quadern de valencià elemental doc

Sinònims, antònims…

Perquè reconegueu les diferents relacions entre significants i significats (hiperonímia i hiponímia, sinonímia i antonímia, polisèmia i  homonímia), us recomano que practiqueu amb aquesta miniunitat didàctica:

Taller de semàntica (Muds de mots, edu365)

taller-semantica

Si voleu consultar una explicació una mica més detallada, llegiu la lliçó  Relacions entre significants i significats de Ferran Mota, que també proposa uns exercicis (sense solucionari).

Proves d’accés

Si voleu veure mostres de les proves d’accés a CFGS d’altres anys, visiteu aquestes pàgines. També hi ha els solucionaris.

Mostres de les proves de convocatòries anteriors: 2005, 2006, 2007 i 2008 i 2009 (XTEC)

Proves d’accés (IES Milà i Fontanals)

milaifontanals3

Si us interessa, també podeu descarregar-vos models de proves d’accés a CFGS d’altres comunitats autònomes:

Proves de grau superiror, apartat A: qüestions de Llengua i Ciències Socials pdf (Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana)

Prova d’accés a CFGS: Temaris i models d’exàmens (Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears)

Connectors

Els connectors són paraules o locucions que faciliten la comprensió del text: posen en evidència l’estructura del text i mostren les relacions lògiques que lliguen les diferents idees (relacions de causa, de conseqüència, d’oposició, etc.).

Aquí teniu uns quadres  que recullen els principals connectors segons la seua utilitat:

Connectors que serveixen per estructurar idees (Centre de Redacció, UPF)

Connectors que serveixen per estructurar un text (Centre de Redacció, UPF)

A més podeu podeu practicar i fer aquest exercici:

Exercicis (Centre de Redacció, UPF)

També us podeu descarregar i imprimir aquests quadres que us seran molt útils quan redacteu sense l’ordinador:

Marcadors textuals (Paül Limorti Payá) pdf

Els nexes o connectors textuals (Mònica Herruz) pdf

Mots connectors (Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya) pdf

connectors

Si voleu llegir una explicació més detallada, visiteu aquesta altra pàgina:

Els nexes o connectors textuals (Jordi Casals i Fernández)