Treball d’estiu (Química 1)

TREBALL D’ESTIU: resums i/o esquemes dels temes 5 i 6 del llibre de text de 1r. Proposta d’exercicis:

Pàgines 142-144: 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35.

Pàgines 170-172: 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 21, 22, 23, 26, 27, 31, 32.

¿Por qué es tan importante escribir las unidades al lado de un número?

En 1993, la agencia espacial americana NASA empezó un programa de investigación so­bre Marte que incluía una serie de misiones de exploración. En 1995 se planearon dos mi­siones que fueron llevadas a cabo al final de 1998 y comienzos de 1999. Las naves se lla­maban Mars Climate Orbiter (MCO) y Mars Polar Lander (MPL) y fueron lanzadas el 11 de diciembre de 1998 y el 3 de enero de 1999, respectivamente.
Nueve meses y medio después del lanzamiento, la nave MCO debía encender su mo­tor principal para alcanzar una órbita elíptica alrededor de Marte. El motor arrancó el 23 de septiembre de 1999, pero la misión fracasó cuando la nave entró en la atmósfera mar­ciana según una órbita más baja que la esperada. La órbita era demasiado baja porque el ordenador del planeta Tierra utilizaba las unidades de ingeniería británicas, mientras que el ordenador de la nave utilizaba unidades SI.
Este error de las unidades hizo que la MCO quedase a 56 km sobre la superficie marcia­na en vez de los deseados 250 km. A 250 km, la MCO habría entrado en la órbita elíptica deseada y no se habrían perdido 168 millones de dólares, que fue el coste de la misión.

Sisè Campus d’Estiu Physis 2014

Per si us interessa:

” Benvolgut/Benvolguda,

 

Amb l’objectiu d’apropar la física, base de qualsevol disciplina científica o tecnològica, als estudiants preuniversitaris, la facultat de Física de la UB organitza del 16 al 20 de juny el Sisè Campus d’Estiu Physis 2014 per als estudiants de primer de batxillerat.

 

El Campus consta de cinc sessions matinals en què els participants assisteixen a conferències de divulgació i realitzen pràctiques en els laboratoris del nostre centre. Totes les activitats programades aborden temes de màxima actualitat, com ara meteorologia i climatologia, astrofísica, partícules elementals, nanociència, nous materials, superconductivitat, tecnologies de la informació, làser, microscopia electrònica, etc.

 

Trobareu tota la informació sobre el campus a l’adreça http://www.ub.edu/futursinousestudiants/physis.html

 

 

Atentament,

Futurs estudiants

Servei d’Atenció a l’Estudiant

Pàgina web: www.ub.edu/futursestudiants

Pàgina de Facebook: https://www.facebook.com/futursUB

Compte a Twitter: https://twitter.com/futursUB ”

Química 1: sobre reaccions químiques…

Hola.

Us deixo un resum del tema, que haureu de portar a classe el proper dia (i fins a nova ordre):

REACCIONES QUÍMICAS rev_2013 – copia

Exercicis per a practicar:

TEMA 1: pàgina 27 (Lleis ponderals)

TEMA 8: pàgines: 226-230 (Estequiometria)

TEMA 3: pàgines: 71-72 (Fórmules empíriques i moleculars)

En relació amb les fórmules empíriques i moleculars, podem trobar-nos en el cas que se’ns demani un (o més d’un) isòmer del compost del que hem deduït la seva fórmula, així que us deixo un esquema dels tipus d’isomeria possible:

TIPUS D’ISOMERIA 1 – Tipus d’isomeria

 

Química 1: formulació…

Hola 🙂 Us deixo un document per tal que us entreneu una mica més en la formulació inorgànica (de moment):

QUIM_INORG_BAT_FMACIA_2013_14

El prefix meta només s’ha d’especificar en el cas de B, Si, P, As i Sb. Per als altres elements, no s’especifica.

Més coses -espero no haver-me equivocat-:

EXERCICIS PREPARATIUS

La base de la formulació de QO: El fitxer és massa gran i no me’l deixen penjar 🙁

Intentaré alguna cosa… Solucions als exercicis (A), (B), (C) i (D):

(A): 2,2,3,5,7,7-hexametilnonà

(B): 3,3,6-trietil-6-metiloctà

(C): 8-etil-10-isopropil-2,2,3,3-tetrametil-6-(3,4,4-trimetilpentil)tridecà

(D): ??? Per actualitzar…

A més del que hem vist a classe, us deixo un resum que suposo traurà dubtes (català):

RESUM_FNQO_2013_14

Estudieu molt !!!!

Química 1: uns apunts…

Hola.

Us deixo algun apunt per si us serveix per completar els que tingueu…

MATÈRIA_2013_14

GASES_MACIÀ_2013_14

Estudieu força 😉

Algun enllaç interessant (s’hauria de veure els diferents apartats: TCM -i la llei de Graham-, Sales, Lleis, etc.):

http://www.educaplus.org/gases/index.html

Aquí en teniu més:

DISOLUCIONES_2013_14

SEPARACIÓ DE MESCLES MACIA 2013-14

Exercicis interessants del Tema 4:

pàg. 105: 13, 16, 17.

pàg. 106: 27, 33.

pàg. 107: 41, 42, 50

pàg. 108: 56, 57

Nous símbols de perillositat

Aquí teniu un enllaç:

http://experimentaciolliure.wordpress.com/2012/02/25/nous-simbols-de-perill-per-als-productes-quimics/

Podran ser demanats en qualsevol exercici de Química de les PAAU, a partir del curs 2012-13!!!

Heu de saber associar cada símbol a un significant i a un significat i conèixer els consells de prudència -frases “P”- (substituts de les frases de risc “R”  per indicacions de perill (frases “H”) i de les frases de seguretat “S”), de moment.