Diferents presentacions de dossiers

Diferència entre un dossier amb clip:

Dossier amb clip

i un dossier “fastener”:

Dossier "fastener"

I això és un “fastener”:

Sempre es preferible un dossier amb clip, ja que no s’ha de foradar el paper (en foradar-lo podem destruir part de la informació que hi conté o, en cas de què el paper vingui prèviament foradat de fàbrica, és difícil fer forats que no coincideixin totalment o parcial amb els forats inicials, de manera que resulten forats més grans dels desitjats i el paper no queda fixat al “fastener” i “balla”, fent-se malbé amb el temps).