Treball d’estiu (Química 1)

TREBALL D’ESTIU: resums i/o esquemes dels temes 5 i 6 del llibre de text de 1r. Proposta d’exercicis:

Pàgines 142-144: 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35.

Pàgines 170-172: 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 21, 22, 23, 26, 27, 31, 32.