Química 1: sobre pràctiques

Us deixo una mica de feina:

PR_1r_2013_14_QUÍMICA_1

PR_1r_2013_14_QUÍMICA_2

Obtenció de la temperatura de mescla de dues masses d'aigua a diferent temperatura per extrapolació gràfica

Obtenció de la temperatura de mescla de dues masses d’aigua a diferent temperatura per extrapolació gràfica