Química 1: sobre reaccions químiques…

Hola.

Us deixo un resum del tema, que haureu de portar a classe el proper dia (i fins a nova ordre):

REACCIONES QUÍMICAS rev_2013 – copia

Exercicis per a practicar:

TEMA 1: pàgina 27 (Lleis ponderals)

TEMA 8: pàgines: 226-230 (Estequiometria)

TEMA 3: pàgines: 71-72 (Fórmules empíriques i moleculars)

En relació amb les fórmules empíriques i moleculars, podem trobar-nos en el cas que se’ns demani un (o més d’un) isòmer del compost del que hem deduït la seva fórmula, així que us deixo un esquema dels tipus d’isomeria possible:

TIPUS D’ISOMERIA 1 – Tipus d’isomeria