Editorial

El monogràfic del present Full Informatiu del Servei Educatiu del Montsià va destinat a divulgar el plantejament  institucional que des del Departament d’Ensenyament se li ha donat a partir del present curs acadèmic. El punt de partida el trobem a la Resolució 222/VIII del Parlament de Catalunya, sobre el projecte d’atenció a l’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals, publicada al Butlletí del Parlament de Catalunya el 23 de juny de 2008. A continuació, el Departament inicia un pal d’acció que es concreta segons les següents fites:

Un primer pas important es va donar durant el curs 2012-13 en què es va publicar el document ‘Les altes capacitats: detecció i actuació en l’àmbit educatiu. Guia per a mestres i professors. Ed. Primària. Ed. Secundària’, dins la col·lecció ‘materials per a l’atenció a la diversitat’, document que és d’accés lliure a través de la xarxa d’internet. A continuació, es va publicar a nivell de normativa oficial la resolució ENS/1543/2013/de 10 de juliol, de l’atenció educativa a l’alumnat amb altes capacitats, que regula el desplegament d’aquelles actuacions educatives d’aplicació en els contextos educatius. I, finalment, com a últim nivell de concreció, ha estat un aspecte explicitat a les instruccions de principi de curs, a l’apartat de les ‘concrecions i desenvolupament de currículum de l’ESO’, sota l’epígraf següent: 2.6.4. Plans individualitzats per a alumnes amb altes capacitats.

Tot est desplegament normatiu ens ha fet copsar la importància del tractament d’aquesta mena de tipologia d’alumnat, en un doble sentit a tenir en compte: d’una banda, pel fet de requerir una atenció educativa específica i adequada, pel que fa especialment a sociabilització positiva; i, de l’altra, per l’oportunitat de donar resposta educativa a tota la potencialitat intel·lectual i creativa d’est alumnat.

Curiosament, quan hem estat preguntant pels equips docents dels centres del nostre entorn més proper quines mesures educatives estaven realitzant amb alumnat amb altes capacitats, ens vam adonar que existien ja petites ( o grans) accions educatives, pràctiques de referència interessants que – vistes en detall- les hem considerades com a grans exemples de pràctiques específiques adreçades a aquests alumnes més avançats. És el cas de les dos bones pràctiques que hem recollit i que us exposem a continuació, una de Primària i l’altra de Secundària, que poden donar petites idees d’intervenció específica en contextos adequats. Es tracta de la pràctica de referència de l’ESC Horta Vella de Sant Carles de la Ràpita, ……, i del taller de robòtica de l’INS Sòl-de-Riu d’Alcanar, tot i que el punt de partida de totes dos no van ser pràctiques pensades específicament per treballar l’excel.lència.

A partir del present monogràfic, hem pretès recollir tots aquells aspectes que poden configurar el ventall de les possibilitats des d’on es pot abordar tot el plantejament de l’atenció a la diversitat, amb un objectiu principalment divulgatiu, dins d’un marc de l’escola inclusiva. Des del Servei Educatiu del Montsià, pensem que és bo tindre present que mesures flexibilitzadores, organitzatives, socials, emocionals, …, sota l’empara legal, que poden contribuir a donar una atenció de més qualitat a aquest alumnat. Esperem haver contribuït a fer que això siga possible.

Aquest article ha estat publicat en Editorial. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.