Recursos

Recull dels llibres més representatius, llocs web d’interès i altres recursos relacionats amb la competència matemàtica

  • Lluís Segarra. Problemates. Recull de problemes matemàtics per a totes les edats. Ed. Graó.

Recull de problemes matemàtics de diferents nivells, amb les solucions i un quadre resum indicant el nivell adequat. Classificats per geometria, lògica, clàssics, enigmes i problemes visuals.

  •  Àngel Alsina; Núria Planas; [coord]. Educación matemática y buenas prácticas. Infantil, primaria, secundaria y educación superior. Graó.

Aquest llibre pretèn ajudar a comprendre millor els processos d’ensenyament-  aprenentatge de les matemàtiques al llarg de les diferents etapes educatives. Recull diferents experiències d’aula.

  • Fernando Corbalán. Mates de cerca. Graó.

Aquest llibre ens vol fer adonar de l’aproximitat i ús de les matemàtiques a la vida real, tot donant exemples en la seua aplicació en els fets quotidians.

  • Antonio Bolívar [coord.] Competencias básicas. Biblioteca para el profesorado. Cuadernos de pedagogia.
  • Àngel Alsina. Com desenvolupar el pensament matemàtic. Els continguts matemàtics: propostes didàctiques per a l’Educació Infantil. Eumo Editorial.

Ofereix coneixements disciplinaris i didàctics per afavorir l’adquisició i el desenvolupament del pensament matemàtic a l’escola bressol i al parvulari a partir d’un treball cooperatiu i contextualitzat.

  • Àngel Alsina. Aprendre a usar les matemàtiques. Els processos matemàtics: propostes didàctiques per a l’Educació Infantil. Eumo Editorial.

Obra de continuació del volum anterior on es tracten els coneixements disciplinaris i didàctics de cada procés matemàtic. I es proposa un model de formació del professorat per millorar la pràctica educativa a l’aula i també es presenten experiències que treballen de manera conjunta els continguts i els processos matemàtics.

  • Maria Antònia Canals. Els dossiers de la Maria Antònia Canals. Rosa Sensat. Els temes de la col·lecció són els següents:

–         Primers nombres i primeres operacions

–         Fraccions

–         Estadística, combinatòria i probabilitat

–         Lògica a totes les edats

–         Superfícies, volums i línies

–         Transformacions geomètriques

–         Problemes i més problemes

–         Mesura i geometria

–         Nombres i operacions II

–         Càlcul amb reglets numèrics.

Interessantíssima col·lecció que recull temes clau; s’ha aprofundit des de la mirada matemàtica i s’han adequat a l’alumnat d’Educació Infantil, Educació Primària i ESO.

 

  • Altres: Blogs de recursos.

Es poden trobar exemples pràctics d’activitats d’aula relacionats amb el desenvolupament de les competències. Destaquem per la seua importància  ARC, Aplicació de Recursos al Currículum.

L’ARC és un espai al servei dels mestres i del professorat per compartir propostes docents de qualitat associades a les competències bàsiques i al currículum que té les següents característiques:

És una plataforma per compartir trossets d’aula, on qui vol pot fer aportacions i tothom pot prendre, adaptar i utilitzar el que necessita.

Acull propostes de procedència i estils diversos per tal de respectar i donar suport a diferents sensibilitats i necessitats docents.

Utilitza el currículum com a organitzador de les propostes i, alhora, el posa en acció facilitant cerques a partir de continguts curriculars, de competències i de relacions interdisciplinàries.

Es poden trobar també diversos enllaços d´interès relacionats amb l’ àmbit matemàtic:

–         Desplegament curricular/ Documents marc

–         Publicacions recents

–         Museus/ Associacions

–         Propostes d’ activitats per temes: geometria, anàlisi…

–         Hi ha un enllaç amb creamat, anteriorment anomenat.

 

 

 

Aquest article ha estat publicat en Recursos. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.