Editorial

Impuls del Servei Comunitari al Montsià.

Esta acció experimental ha estat impulsada des de la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, per tal que puga ser dissenyada com a pla pilot durant el present curs, per ser implentada durant el següent curs 2013-14. El pilotatge serà dut a terme per un conjunt de 100 centres educatius, públics i concertats, d’arreu del territori, amb la intenció que en cursos posteriors puga ser incorporada en el marc curricular obligatori dins del segon cicle de l’ESO a tot Catalunya.

L’objectiu principal de l’acció és que tot l’alumnat, en un moment o altre de l’ensenyament obligatori, conega i aprenga a implicar-se socialment en una acció de voluntariat que es posa al servei de l’entorn més proper. La metodologia que s’ha escollit per dur a terme esta acció social és l’aprenentatge servei, una metodologia que molts centres han posat en pràctica de forma voluntària gràcies als vincles establerts en molts casos per les dinàmiques de col.laboració creades entre les entitats i els centres educatius, en els marcs dels Plans Educatius d’Entorn de les ciutats.

A la demarcació territorial de Terres de l’Ebre, han estat 8 centres de secundària els qui voluntàriament han volgut formar part d’esta acció experimental que, d’entrada, es preveu en dos fases: 1) Disseny del projecte (amb informació, formació sobre la metodologia de treball, i encaix en el currículum) i  2) Implementació del projecte: Execució, avaluació i propostes de millora. Durant el present curs, es portarà a terme la fase 1; i al curs 2013-14, es realitzarà la segona fase d’implementació del projecte. Es preveu que siga al juny de 2014, un cop tretes les valoracions del pilotatge, quan hi haja una extensió del projecte a la resta de centres de Catalunya.

A la comarca del Montsià, seran tres els centres que iniciaran l’impuls del servei comunitari a l’ESO:

1)     INS R. Berenguer IV (Amposta). Es preveu que es faça alguna acció d’apadrinament entre l’alumnat de l’ESO i de l’alumnat de sisè dels centres de primària de la ciutat, per tal de crear xarxes amb la finalitat d’afavorir els processos d’integració de l’alumnat nou, en la vida escolar del centre; i paral.lelament, que s’ajude en la implementació d’un nou projecte de la ciutat anomenat ‘No et facis fora’.

2)     INS. M. Sales i Ferré (Ulldecona). S’estudia la creació d’un projecte de parelles lectores intergeneracionals, afavorint els intercanvis (tant infantils com a les llars d’avis), amb la possibilitat de lligar-ho també a accions divulgatives en col.laboració amb la biblioteca municipal.

3)    INS. Sòl-de-Riu (Alcanar). El projecte apunta cap a algun tipus d’iniciativa de col·laboració amb la guarderia municipal (Minuts menuts) i l’espai lúdic de la biblioteca municipal.

Com podeu comprovar, durant el primer trimestre de curs s’estan començant a definir a cadascun dels tres centres les línies d’actuació que es concretaran a partir del segon i tercer trimestre del present curs. A banda, s’ha creat també la comissió que impulsarà el servei comunitari a cadascun dels centres, i la persona de referència que liderarà el projecte. en cada institut. A partir de la concreció de la línia de treball escollida, es contactarà amb l’entitat social municipal que ha de rebre el servei comunitari, se la farà partícip de la formació i també se la vincularà al disseny del projecte concret.

El present Full pretén donar a conèixer esta nova acció experimental del Servei Comunitari, a partir de les diferents seccions (bibliografia, la veu de l’expert, …). Esperem que us siga d’interès no solament als centres pilot, sinó també a la resta per conèixer les noves tendències curriculars del Dep. d’Ensenyament, i que creiem que responen a l’adaptació de les noves metodologies d’ensenyament-aprenentatge davant una societat canviant.

 

 

 

 

Aquest article ha estat publicat en Editorial. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.