Formació/Inscripcions

El  Coeduca’t està format per dues formacions de trenta hores de durada cadascuna.

  • Coeduca’t amb el Currículum, de caràcter introductori i pràctic, adreçada als centres educatius, perquè aquests puguin formar-se, reflexionar i incorporar al projecte educatiu del centre, a la programació didàctica i a les unitats didàctiques o projectes dels diferents àmbits, de manera explícita, la perspectiva de gènere, la coeducació i l’educació afectivosexual

Blocs temàtics: Marc conceptual i legal de la coeducació i la construcció social del gènere/ Currículum i perspectiva de gènere/ L’educació afectivosexual/ La
diversitat de gènere i familiar. Itinerari pedagògic/ Prevenció de les violències masclistes en els centres educatius/ La socialització dels infants i joves transgènere. Pràctiques coeducadores de referència.

  • Coeduca’t al Centre, de caràcter pràctic, adreçat al disseny i implementació d’un pla d’intervenció contextualitzat a la realitat de cada centre, amb l’acompanyament de les persones formadores i la reflexió i l’intercanvi d’experiències amb les altres persones assistents al curs.

Blocs temàtics: El Currículum i la coeducació/ La perspectiva de gènere  aplicada a l’educació/ Els Objectius de Desenvolupament sostenible. ODS feministes/ Com documentar la pràctica coeducadora/ El currículum ocult/ Disseny i seguiment Pla d’Intervenció/ Itinerari d’educació afectivosexual/ El treball amb les famílies/ La interseccionalitat/ L’acompanyament a l’alumnat transgènere.

Per consultar l’oferta formativa i fer la inscripció, visiteu l’enllaç següent:

INSCRIPCIÓ ALS CURSOS

Formacions: Coeduca’t amb el Currículum. 

Cursos 1r trimestre del 13 al 26 de setembre 2022

  Cursos 2n i 3r trimestre del 7 al 18 de gener 2023

Formació: Coeduca’t al Centre.

Cursos 1r trimestre del 13 al 26 de setembre 2022

  Cursos 2n i 3r trimestre del 7 al 18 de gener 2023

← Article previ

Article següent →

1 Comentari

  1. Hola! Tornareu a fer la formació?

Els comentaris estan tancats.