El treball de la coeducació i la perspectiva de gènere s’emmarca dintre d’una línia estratègica àmplia que pretén el desplegament d’aquests aspectes de forma transversal en el currículum i en els centres, així com, la prevenció de les violències masclistes i actuacions derivades de l’Estratègia de Drets Sexuals i Reproductius (com l’educació afectivosexual o l’equitat menstrual).

 És per això que el model d’educació afectivosexual està en un procés de revisió i construcció, a partir del marc d’aquesta Estratègia de Drets Sexuals i Reproductius i amb un treball col·laboratiu entre el Departament d’Educació, el Departament d’Igualtat i Feminismes i el Departament de Salut; tot acompanyant-ho de la normativa i referents internacionals i de persones i associacions expertes del nostre país.

                      Accés a l’itinerari complert

Accés als materials per cicles

1r i 2n curs d’educació secundària

3r i 4t curs d’educació secundària

Cicle superior d’educació primària

Cicle mitjà d’educació primària

Cicle inicial d’educació primària

2n cicle d’educació infantil