Eina per a la diagnosi

Aquesta eina proposa un seguit d’elements per a la reflexió i l’autoavaluació dels centres pel que fa a aspectes relacionats amb la coeducació, l’educació afectivosexual i la perspectiva de gènere.

L’objectiu del document és ajudar els centres a definir prioritats i establir plans d’acció, des del seu context i en funció de la seva realitat.