El decàleg per a la reflexió sobre l’estat de la coeducació, la perspectiva de gènere i l’educació afectivosexual  és una eina que ofereix de manera sintètica deu punts, per a què cada centre analitzi aquells aspectes que poden ser objecte de treball per tal d’incorporar-los a la seva dinàmica.