Una mirada al currículum amb pespectiva de gènere

Els documents que s’ofereixen a continuació, recullen una sèrie preguntes que poden ajudar els docents i a les docents, a reflexionar i a qüestionar-se com abordar els diferents continguts, capacitats i competències des de la perspectiva de gènere, proporcionant possibles orientacions sense ànim de ser exhaustives.

Les preguntes estan organitzades per àmbits curriculars i, dins cada àmbit, per capacitats (en el cas de l’educació infantil) i per competències (en el cas de l’educació primària i secundària obligatòria).