Una mirada al currículum amb pespectiva de gènere

Els documents que s’ofereixen a continuació, recullen una sèrie preguntes que poden ajudar els docents i a les docents, a reflexionar i a qüestionar-se com abordar les diferents capacitats i competències des de la perspectiva de gènere, proporcionant possibles orientacions sense ànim de ser exhaustives.

Les preguntes estan organitzades per eixos, àrees o matèries curriculars depenent de l’etapa.